Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
Wprowadzenie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1.Koncepcjaprężnościmiejskiej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1.1.Miastawzagrożeniu................................................................
1.2.Miastoprężne-cechycharakterystyczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
1.3.Wymiaryprężnościmiejskiej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
1.4.Prężnośćmiejska-problemydefinicyjne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
2.Pomiarprężnościmiejskiej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2.1.Ocenaprężnościmiejskiej-uwagiogólne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
2.2.Rodzajewskaźników...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
2.3.Metodyilościowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
2.4.Metodyjakościoweipodejściapartycypacyjne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3.MetodaUrbanFuturesjakonarzędziewspomagającebudowanieprężnościmiejskiej...
.
3.1.Genezaizastosowania...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
3.2.Scenariuszerozwojumiast...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
3.2.1.Nowyparadygmatzrównoważonegorozwoju...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
3.2.2.Reformypolityczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
3.2.3.Siłyrynkowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
3.2.4.Światjakoforteca...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
4.Kurczeniesięmiastpodstawyteoretyczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
4.1.Dotychczasowebadanianadkurczeniemsięmiast...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
4.2.Główneprzyczynyspołeczno-gospodarczekurczeniasięmiast...
...
...
...
...
...
...
...
.
4.3.Skutkiprocesukurczeniasięmiastistrategieichrewitalizacji...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
9
9
17
23
29
39
39
41
53
59
67
67
76
77
79
80
81
83
84
86
88
5.KształtowanieprężnościmiasteuropejskichzzastosowaniemmetodyUrbanFutures...
93
5.1.KurczącesięmiastaEuropy-wybraneprzykłady...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
93
5.2.ZastosowaniemetodyUrbanFuturesdoocenypolitykimiejskiejnaprzykładzieŁodzi...
...
...
...
.
.
120
120
122
130
140
96
5.3.Rekomendacjedlapolitykmiejskich-policybriefs...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.3.1.Policybrief-treśćiforma...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.3.2.Policybrief-przykładzeStoke-on-Trent...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.3.3.Policybrief-przykładzTimișoary...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5.3.4.Policybrief-przykładzMaastricht...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Wnioski...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
149
Bibliografia...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
.
151
165
167
Spisrysunków...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Spistabel...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...