Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
WSTĘP
Książkataprzedstawiaautentyczne
wydarzeniazmojegożycia.Wpierwszej
częścizdużądawkąhumoruopisałem
przebytązasadnicząsłużbęwojskową.
Takietrudnościjak:surowadyscyplina,
rygoriporządek,atakżebezwzględna
wojskowafalaniestanowiłydlamnie
problemu.Byłemwtedy
pełnosprawnymmłodymchłopakiem
iniemiałempojęcia,costaniesię
niebawem.
Przezmojąnieuwagę,niestety,pewnegodniawjednej
sekundziemojeżyciezmieniłosięwkoszmar.Całamoja
siła,zdrowieimarzenianazawszezostałyutracone,
stałemsięwięźniemwłasnegociałabezbronnymnawet
wobecnatrętnejmuchy,którejniemogłemzegnać
zczoła.Pokilkumiesiącachtejgehennyponownie
niczymmałedzieckomusiałemuczyćsięnowymi,
przemyślanymisposobamiwykonywaćtakieproste
czynnościjakjedzenieczymyciezębów.Odtamtejchwili
podziśdzieńuparciewalczęoutrzymaniesprawności,
jakąudałomisięosiągnąć.
Chciałbym,abymojahistoriabyładlasprawnychludzi
przestrogą,żewjednejchwiliprzeznieuwagęmożna
stracićzdrowieisprawność,apotemżyć,cierpiąc
każdegodnia.Natomiastosobom,któreuległyjuż
wypadkomlubciężkozachorowałyiborykająsię
zróżnegorodzajuniepełnosprawnością,chcęswoim
heroizmemdaćsiłędowalkiolepszykażdykolejny