Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
jakiemiałymiejscepoostatnimkryzysieekonomicznym,
niezlikwidowanodefactożadnegorajupodatkowego)?
Pojawiającesięostatniopomysły,abyopodatkować
robotykrokiemwdobrąstronę,choćbydlatego,
żemogąniecospowolnićtempoautomatyzacji
irobotyzacjiprodukcjiiusług,którezdecydowanie
wykraczapozanaszezdolnościadaptacyjne.Trudno
jednaknieprzypuścić,takżenaówwymógpodatkowy
światkapitałuznajdziebardzoszybkolekarstwo.
Wobliczutakzarysowanychkłopotówkapitalizmu,
doktórychtrzebajeszczekonieczniedodaćnarastające
nierównościspołeczneorazdemolowaniecoraz
tonowychdziedzinnaszegożyciaprzezkomercjalizację,
czylipoddanieichlogicezysku(cozniszczyłojużsport,
skorumpowałowczęściświatsztuki,adziścorazbardziej
zagrażaszkolnictwuwyższemuinauce),zaczynająsię
corazczęściejpojawiaćapeleoprzemyśleniesprawy
postkapitalizmu.Dlaniektórychjegołagodnenadejście
jestprzesądzonewrazzrozwojemnowychtechnologii,
któremajązredukowaćkosztywytwarzaniaprzedmiotów
iinformacjinieomaldozera(jaktwierdzinp.Jeremy
Rifkin),eliminującprzyokazjikoniecznośćpracy
zarobkowej.Powyżejjużwyraziłemswojejwątpliwości,
codotakiegoobroturzeczy.Polityczneifinansowe
umacnianiesiękorporacji,najbardziejzaangażowanych
wtworzenieowegopostęputechnologicznego,wskazuje
raczejnato,żemamydoczynieniazwchodzeniem
kapitalizmuwfazęmonopolistyczną,wktórejcałość
produkowaniaiprzetwarzaniainformacji,produkowania
najbardziejtechnologiczniezaawansowanychproduktów
orazhandlowanianiminaskalęświatowązostanie
skoncentrowanawrękachkilkumegakorporacji,które
prędzejczypóźniejbędąchciałysięgnąćtakżepowładzę
polityczną.Procestenwżadnymwypadkuniespowoduje
narodzinpostkapitalizmu,ajedyniedoprowadzidokońca
logikęrozwojukapitalizmuzawartąwnimodsamych
początków.Wszystkotopokazujejedyniejakbardzo
trudnojestwyobrazićsobieświatpostkapitalistyczny.Być
możepotrzebujemytutajznaczniewięcejwyobraźni.