Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Krainaślepców
OtrzytysiącemilodChimborazo,ostomilodśniegówCotopaxi,
wnajdzikszymłańcuchupodzwrotnikowychAndówznajdujesię
tajemniczadolinaKrainaŚlepców.Niegdyśdolinaowadostępna
byładlaludzi:poprzezwyciężeniustraszliwychgraniilodowej
przełęczy,udawałosiędotrzećdoodległychhal.Kilkarodzinmetysów
peruwiańskichukryłosiętamprzedokrucieństwemityranją
hiszpańskichwładców.Wkrótcepotemnastąpiłtuprzerażający
wybuchMindohamby,którynasiedemnaściednipogrążyłQuiho
wciemnościach;wodawrzaławstrumieniachYagnachi,aryby
pływałymartwe,poGuayaquil.Nacałemzboczugórskiem,
odstronyoceanuSpokojnegowaliłysięskały,obrywałylawiny,
burzyłysięroztopyinagłepowodzie,acałyłańcuchstarejArancai
obsunąłsięizawaliłzhukiemtysiącapiorunów,odcinającKrainę
Ślepcówodświata.
Podczastegostraszliwegowstrząsuświata,jedenzpierwszych
osadnikówtejdolinyznajdowałsięwłaśniepoprzeciwnejstronie
łańcuchagórskiego.Niemogącodnaleźćzawalonegoprzejścia,
zmuszonyzapomniećożonie,dzieciach,przyjaciołachidobrach,które
posiadałpotamtejstronie,rozpocząłnoweżycienanizinie.
Popewnymczasierozchorowałsięioślepł,iabysięodniegouwolnić,
zesłanogodokopalni,gdzieumarłsamotnie.Historjajegodała
począteklegendzie,któratrwanaprzestrzeniKordylierówiAndów
dodniadzisiejszego.
Opowiadałon,czemuporzuciłbezpieczneschronienieikraj,dokąd
przybyłdzieckiemwwęzełkułachmanów,nagrzbiecielamy.Dolina
mówiłposiadaławszystko,oczemmożnabyłozamarzyćsłodką
wodę,pastwiska,klimatłagodnyiglebężyzną,brunatną,naktórej
drzewarodziłydoskonałeowoce.Zboczegórskie,porośniętelasem
pinij,chroniłoodlawin.Ztrzechinnychstronotaczałydolinęwielkie
zwałyszarozielonychskał,pokrytychwiecznymśniegiem.Podczas
roztopów,wodyzlodowcaspływałyzdalainnemizboczami,aczasem
tylkowielkiezwałylodoweobsuwałysiępozboczu,chroniącem
dolinę.Niepadałtamnigdydeszczaniśnieg;tylkowartkiestrumienie
zasilałybujne,zielonepastwiska,nawadniająccałąprzestrzeńdoliny.
Osadnikombyłotamświetnie.Bydłochowałosięimnożyło,ajedna
tylkotroskamąciłaszczęściegospodarzy.Wystarczała,zresztą,aby
popsućwszystko.Naszłaichdziwnachoroba,któraprzyprawiała
wszystkiedziecinowonarodzone,anawetniektórestarszeoślepotę.