Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
Statystyka
średnialiczbapytańzlat2009-2020
(wzaokrągleniudopełnychwartości)
Ustawazdnia22maja2003r.oubezpieczeniachobowiązkowych,
UbezpieczeniowymFunduszuGwarancyjnymiPolskimBiurze
UbezpieczycieliKomunikacyjnych
299
1
PRAWOKARNE
Ustawazdnia6czerwca1997r.Kodekskarny
Ustawazdnia6czerwca1997r.Kodekspostępowaniakarnego
Ustawazdnia20maja1971r.Kodekswykroczeń
Ustawazdnia24sierpnia2001r.Kodekspostępowaniawsprawach
owykroczenia
Ustawazdnia10września1999r.Kodekskarnyskarbowy
312
10
331
10
381
5
387
2
397
3
PRAWOADMINISTRACYJNE
Ustawazdnia14czerwca1960r.Kodekspostępowaniaadministracyjnego
Ustawazdnia30sierpnia2002r.Prawoopostępowaniuprzedsądami
administracyjnymi
Ustawazdnia8marca1990r.osamorządziegminnym
Ustawazdnia5czerwca1998r.osamorządziepowiatowym
Ustawazdnia5czerwca1998r.osamorządziewojewództwa
Ustawazdnia23stycznia2009r.owojewodzieiadministracjirządowej
wwojewództwie
410
6
429
7
451
1
463
1
473
1
483
1
PRAWOPRACYIUBEZPIECZEŃSPOŁECZNYCH
Ustawazdnia26czerwca1974r.Kodekspracy
Ustawazdnia13października1998r.osystemieubezpieczeńspołecznych
488
3
507
1
Ustawazdnia25czerwca1999r.oświadczeniachpieniężnychzubezpieczenia
społecznegowraziechorobyimacierzyństwa
516
1
PRAWOGOSPODARCZE
Ustawazdnia15września2000r.Kodeksspółekhandlowych
Ustawazdnia6marca2018r.Prawoprzedsiębiorców
524
8
578
2
4