Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
Wstęp...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
9
ROZDZIAŁ1.PRObLEMATYKAWARTOŚCIPRZEDSIĘbIORSTWA..
15
1.1.Kategoriawartościwnaukachekonomicznych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
.
47
57
15
19
31
1.2.Rodzajewartościprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1.3.Determinantywartościprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1.4.Koncepcjaimodelzarządzaniawartością...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1.5.Istotaizakresmonitorowaniawartościprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ROZDZIAŁ2.METODYIMODELEPOMIARUWARTOŚCI
PRZEDSIĘbIORSTWA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
65
2.1.Istotairolapomiaruwartościprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
..
.
.
.
111
65
72
77
84
2.2.Metodyimodelepomiaruwartościprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2.3.Pomiarwartościopartynabilansieprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2.4.Pomiarwartościopartynaprzepływachpieniężnych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2.5.Pomiarwartościopartynarachunkuzyskówistrat...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ROZDZIAŁ3.MIERNIKIMONITOROWANIAOSIĄGNIĘĆ
PRZEDSIĘbIORSTWAWKSZTAŁTOWANIU
WARTOŚCI...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
131
3.1.Klasyfikacjamiernikówmonitorowaniawartościprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
...145
...150
...168
...172
..150
..165
..169
..195
.145
.157
.
.189
131
181
3.2.Miernikimonitorowaniawartościwewnętrznejprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
...
...
3.2.1.Miernikiksięgowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3.2.2.Miernikiopartenakategoriiwartościdodanejzkapitału...
...
...
...
...
...
...
...
3.2.2.1.Ekonomicznawartośćdodana...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3.2.2.2.Wartośćdodanadlawłaścicieliigotówkowawartośćdodana...
...
3.2.3.Gotówkowastopazwrotuwmonitorowaniuwartościwewnętrznej...
...
...
3.3.Komparatystykawartościwewnętrznejirynkowejprzedsiębiorstwa...
...
...
...
...
3.3.1.Rynkowawartośćdodana...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...