Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Neutropenia-diagnostykaileczenie
©MedicalEducationsp.zo.o.sp.k.,Warszawa2019
REDAKTORZY
prof.drhab.n.med.JadwigaDwilewicz-Trojaczek
KlinikaHematologii,OnkologiiiChoróbWewnętrznych,
UniwersyteckieCentrumKliniczne,WarszawskiUniwersytetMedyczny
drn.med.KrzysztofMądry
KatedraiKlinikaHematologii,OnkologiiiChoróbWewnętrznych,WarszawskiUniwersytetMedyczny
prof.drhab.n.med.MariaPodolak-Dawidziak
KatedraiKlinikaHematologii,NowotworówKrwiiTransplantacjiSzpiku,
UniwersytetMedycznyim.PiastówŚląskichweWrocławiu
RECENZENCI
prof.drhab.n.med.LidiaUsnarska-Zubkiewicz
KatedraiKlinikaHematologii,NowotworówKrwiiTransplantacjiSzpiku,
UniwersytetMedycznyim.PiastówŚląskichweWrocławiu
prof.drhab.n.med.AnnaDmoszyńska
OddziałHematoonkologii,CentrumOnkologiiZiemiLubelskiej
PROJEKTOKŁADKI
EwaBrykowska-Liniecka
REDAKTORPROWADZĄCE
MariaLiedke,AgnieszkaSzlanta
ZASTĘPCAREDAKTORPROWADZĄCYCH
lek.AndrzejJabłoński
KOORDYNATORPROCESUWYDAWNICZEGO
JadwigaKowalczyk
ZDJĘCIA
MałgorzataPaszkowska-Kowalewska,specjalistalaboratoryjnejhematologiimedycznej
KlinikaHematologii,OnkologiiiChoróbWewnętrznych,
UniwersyteckieCentrumKliniczne,WarszawskiUniwersytetMedyczny
EwaKarakulska-Prystupiuk
KlinikaHematologii,OnkologiiiChoróbWewnętrznych,
UniwersyteckieCentrumKliniczne,WarszawskiUniwersytetMedyczny
SKŁADIŁAMANIE
KatarzynaGadamska-Rewucka,AgnieszkaJaworska-Bułdan
KOREKTA
BarbaraWalkusz,DominikaKrokowska,BarbaraRamza-Kołodziejczyk
WYDAWCA
MedicalEducationsp.zo.o.sp.k.
ul.Kukiełki3a
02-207Warszawa
tel.:(0-22)8623663/64
www.mededu.pl
Redaktorzy,AutorzyiWydawcadołożyliwszelkichstarań,abyinformacjenatematmetodpostępowania
diagnostyczno-terapeutycznego(wtymdotyczącelekówiichdawkowania)byłyzgodnezewspółczesnąwiedzą
medyczną.Nieponosząoniodpowiedzialnościzakonsekwencjewynikającezwykorzystywaniainformacjizawartych
wniniejszejpublikacji.Ostatecznąodpowiedzialnośćponosilekarzprowadzącyleczenie.
Wszelkieprawazastrzeżone.
Żadnaczęśćtejpracyniemożebyćpowielanairozpowszechnianawjakiejkolwiekformieiwjakikolwieksposób
(elektronicznylubinny),włączniezfotokopiowaniem,nagrywaniemnanośnikimagnetyczne,optycznelubinne
mediabezzgodywydawcy.
Wydaniepierwsze
Warszawa2019
ISBN978-83-65471-53-6