Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
doChartumuidalejwzdłużBahrelAbiad.Toczłowiekmądry
iodważny,adlanasbyłbytaknieoceniony,że,abygodosiebie
przywiązać,niezawahałemsięofiarowaćmuzażonęmłodszejcórki
mojegoojca.
Allahkerihm!Jakmogłeśtouczynić!Terazjesttwoim
przyjacielemiszwagrem,iniemogęsięnanimzemścić!
Niczemondlamnieniejest,araczejjestmoimnajgorszym
nieprzyjacielem.Czyuwierzysz,żeonmojąpropozycjęodrzucił?
Comówisz?Toobelga,którątylkokrwiązmyćmożna!
Toteżpotrzykroćbiadamu,jeżeliwpadniemiwręce.
Przedewszystkiemjednakmuszęcidokładnieiobszernieopowiedzieć,
jakidlaczegoprzyciągnąłemgodomegoboku.
TerazopowiedziałNassyrfakirowiwszystko,cosięstało,
doporóżnieniasięnaszegowKorosko.Fakirsłuchałzrazu
cierpliwie,wkońcujednakzerwałsięzgniewemizawołał:
Głowatwojabyłachora!Jakmogłeśmuprzyrzekaćsiostrę
ibogactwo!Anijedno,anidrugieniezupełniedociebienależy,bosyn
mójmaudziałwtemwszystkiem.Dającmustarszącórkętwegoojca
zażonę,jakmogłeśrównocześnieprzyrzekaćrękęmłodszejcórkitemu
parszywemugiaurowi,któremuobyAllahzginąćzpragnienia
rozkazał!Jakmożetakipiesmiećzażonęsiostrękobiety,należącej
domojegosyna?!
Zapominasz,żetengiaurtoczłowiekniezwykły.
Comniejegozaletyobchodzą,skorotogiaur!
Postawiłemmuteżzawarunekprzejścienaislam.
Natojednaktenszakalpewnobysięnigdyniezgodził.Szedłem
jegoślademodGiseh,aontegoaninieprzeczuwał.Kadirineoddała
gowręcemnieikuglarzowi.TwójSelim,któryniemamózgu
wgłowie,byłnaszymsprzymierzeńcem.Tenczłowiekmiałjuż
wMaabdahzginać,aleponieważznajdowałsięznimkoniuszybaszy,
musiałemczekaćnainnąlepsząsposobność.Selimdowiedziałsię
zadużo,ijegowięcnależałotakżeusunąć.Toteżzwabiłemobu
dodawnejstudni,ibyłempewientaksamo,jakkuglarz,żejużjejnie
opuszczą.Alewidocznieszatanjestznimiwprzymierzu,ipokazał
imnieznanenamwyjście.Uszli,ajamusiałemuciekać,czemprędzej
przedichzemstą,zwłaszcza,żekonsulowietychpsówcudzoziemskich
potężniejsi,aniżelisamkedyw.Dopierowjakiśczaspotym
wypadkuodważyłemsięwyjśćzukrycia,iwtedydowiedziałemsię,
żegiauriSelimpopłynęlisandałem„EtTahr“wgóręNilu.
Tobyłmójstatek;jagonająłem.