Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
PONIŻEJZAMIEŚCIŁEMSPISWIĘKSZOŚCINAWIĄZAŃORAZWYJAŚNIEŃMNIEJZNANYCHTEORII/ZWROTÓW,KTÓREPOJAWIŁYSIĘW
KOMIKSIE.NIEZNAJDZIECIETUTAJWSZYSTKICHODWOŁAŃ,BOWIEMNIEKTÓREZNICHTAKOCZYWISTE,ŻEPRAWDOPODOBNIEITAK
WIĘCEJMOGLIBYŚCIEMIOPOWIEDZIEĆOŹRÓDLEDANEGOODWOŁANIANIŻJAWAM.:)
STR.2NAWIĄZANIEDOPEWNEGORODZAJUKOMPUTEROWYCHGIERSTRATEGICZNYCHZGATUNKU„4X”.SKRÓTROZWIJAMYTAK:
EXPLORE,EXPAND,EXPLOIT,EXTERMINATE.
STR.12NAWIĄZANIEDOPEWNEGOFILMIKUNASERWISIEYOUTUBE,NAKTÓRYMTODWÓCHPANÓWROZPRAWIAOMALOWANIU
METALOWYCHPOWIERZCHNI.JEDENZNICHPRZEZCAŁYCZASPRZEJĘZYCZASIĘIZAMIASTUŻYWANIASŁOWA„ALUMINIUM”,MÓWI
„AMELINIUM”.PRZYOKAZJITWIERDZI,ŻENIEDASIĘPOMALOWAĆTAKIEJPOWIERZCHNI.
STR.13NAWIĄZANIEDOTELETURNIEJU„WIELKAGRA”EMITOWANEGOWLATACH1962-2006WTELEWIZJIPOLSKIEJ.WPROGRAMIE
ZADAWANEBYŁYBARDZOTRUDNEISKOMPLIKOWANEPYTANIA.CHARAKTERYSTYCZNYBYŁMOTYWMUZYCZNYTELETURNIEJU.
STR.15CYTATZPOWIEŚCISTANISŁAWALEMAPT.„EDEN”.
STR.19PIERWSZENAWIĄZANIENATEJSTRONIEJESTZWIĄZANEZSERIALEM„ZARCHIWUMX”,ADOKŁADNIEJ,ZKULTOWYM
PLAKATEMFOXAMULDERA.DALEJNASTRONIEDOWIADUJEMYSIĘOHIPOTEZIEPANSPERMII.ZAKŁADAONA,ŻEŻYCIENANASZEJI
INNYCHPLANETACHMOGŁOPOWSTAĆPRZYOKAZJIZDERZEŃCIAŁNIEBIESKICHZESOBĄ,NAJCZĘŚCIEJWWYNIKUZDERZEŃASTEROIDZ
PLANETAMI.TEORETYZUJESIĘ,ŻENIEKTÓREASTEROIDYMOGĄPOSIADAĆNASOBIEŻYWĄMATERIĘ,KTÓRAPOZDERZENIUZPLANETĄ
MOŻEZAINICJOWAĆPOWSTANIEFLORYIFAUNYPLANETY.ISTNIEJEJESZCZEKONCEPCJAPANSPERMIIKIEROWANEJ;WMYŚLTEJ
HIPOTEZYJAKAŚZAAWANSOWANACYWILIZACJAŚWIADOMIEROZSYŁAPOWSZECHŚWIECIETAKIEASTEROIDYZZALĄŻKAMIŻYCIA.
STR.23NAWIĄZANIEDOWYPOWIEDZIJEDNEJZBOHATEREKBARDZOPOPULARNEJKOMEDIIPT.„KOGEL-MOGEL”Z1989ROKU.
STR.30WLATACH90-TYCHDZIECIWSZKOŁACHTWORZYŁYZESZYTY,WKTÓRYCHNAPIERWSZYCHSTRONACHZAPISYWAŁYCZASEMI
PONADSETKĘRÓŻNORODNYCHPYTAŃ.POTEMTEZESZYTYBYŁYPRZEKAZYWANEINNYMUCZNIOMDOWYPEŁNIENIA,WTENSPOSÓB
TWORZYŁYSIĘ„ZŁOTEMYŚLI”,ADZIECIPRZYOKAZJILEPIEJSIĘPOZNAWAŁY.
STR.37NAWIĄZANIEDOKARTGRAFICZNYCHFIRMYNVIDIA;GEFORCE2MXORAZGEFORCE4MX.BRAKWSPARCIADLADX8I
SHADERÓW,UNIEMOŻLIWIAŁWŁĄCZENIEWIELUÓWCZESNYCHGIER.
STR.52PROGRAMTVOTYTULE„PIRACI”NADAWANYWLATACH1994-2005,EMITOWANYPRZEZTELEWIZJĘPOLSKĄ.PORAZ
PIERWSZYWHISTORIIRODZIMEJTVMOŻNABYŁOZADZWONIĆDOPROGRAMUNADAWANEGONAŻYWOIPOMÓWIĆZPROWADZĄCYM.
ŚWIETNY(!)GOSPODARZPROGRAMUIBARDZOUDANAFORMUŁA.
STR.57KSIĄŻĘZPOLA?MOWAOBARDZOSMACZNYCHWAFELKACHPRINCE-POLO.DRUGIENAWIĄZANIEMÓWIONAJSTARSZEJ
OBECNIEZNANEJCYWILIACJIWHISTORIILUDZKOŚCI,AZATAKĄUWAŻASIĘCYWILIZACJĘSUMERÓW.JESTTOBARDZOCIEKAWE
ZAGADNIENIE.
STR.63BLANETA?TOHIPOTETYCZNEPLANETYKRĄŻĄCEWOKÓŁCZARNYCHDZIUR.BYĆMOŻENIGDYNIEZWERYFIKUJEMYICH
ISTNIENIA.
STR.71NAWIĄZANIEDOZNANEGO,ALENIEPOPULARNEGOWKRĘGACHGRACZYZABEZPIECZENIAGIERKOMPUTEROWYCHPRZED
PIRACTWEMDENUVO.
STR.72NAWIĄZANIEDOSKLEPUZGRAMIEPICSTORE,KTÓRYZASŁYNĄŁZROZDAWANIA,NIEKIEDY,BARDZOZNANYCHGIERZA
DARMO.
STR.73NAWIĄZANIEDOPROGRAMU„PIMPMYRIDE”,WKTÓRYMRENOWANOITUNINGOWANOSAMOCHODY.
STR.76NAWIĄZANIEDOZNANYCHILUBIANYCHFILMÓWANIMOWANYCHZSERII„TOYSTORY”.
STR.85SŁOWAWYPOWIADAGŁÓWNYBOHATERGRYOTYTULE„GTA:SANANDREAS”.
STR.90KULTCARGOJESTRUCHEMRELIGIJNYMSPOTYKANYMGŁÓWNIENAWYSPACHOCEANUSPOKOJNEGO.TUBYLCYBUDOWALI
OBIEKTYPRZYPOMINAJĄCEZDOBYCZETECHNOLOGIISAMOLOTY,KONTENERY,PASYSTARTOWE.MIESZKAŃCYWYSPBYLIPRZEKONANI,
ŻESAMOLOTYZDARAMIZSYŁAJĄBIAŁYMLUDZIOMBOGOWIE,ACIJAKOPOŚREDNICYNIEDZIELĄSIĘZNIMIWSZYSTKIM.WIERZYLI,ŻE
BUDUJĄCTAKIEOBIEKTYSPRAWIĄ,ŻEDONICHRÓWNIEŻPRZYLECĄBOGOWIEWSAMOLOTACH.
BRZYTWAOCKHAMAJESTCIEKAWĄZASADĄ.ZAKŁADA,ŻEPRZYWYJAŚNIANIUZJAWISKNALEŻYODRZUCAĆ(ODCINAĆ)TETEORIE,KTÓRE
OPIERAJĄSIĘNAZBYTDUŻEJILOŚCIZAŁOŻEŃIPOJĘĆ.GENERALNIE,IMPROSTSZEWYJAŚNIENIE,TYMWIĘKSZE
PRAWDOPODOBIEŃSTWO,ŻEJESTONOSŁUSZNEIPRAWDZIWE.
STR.93NAWIĄZANIEDOZNANEGOSERIALU„ŚWIATWEDŁUGKIEPSKICH”EMITOWANEGOPRZEZSTACJĘTELEWIZYJNĄPOLSAT.