Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
GilbertKeithChesterton(1874-1936)
Angielskipowieściopisarz,poeta,dramaturgieseista.
Mistrzgroteski,paradoksuihumoruabsurdalnego.
Przeciwniksocjalizmuiagnostycyzmu.
CzęstopolemizującypubliczniezG.B.ShawemczyH.G.Wellsem.
Zadebiutowałw1900rokutomikiemBłędnyrycerziinnewiersze.
Ogółemjegotwórczośćobejmuje80książek.
Częśćznichweszłanastałedohistoriiangielskiejiświatowejliteratury.
Największąsławęprzyniosłymupowieści,takiejakm.in.
NapoleonzNottingHill,Człowiek,którybyłCzwartkiemczyKulaikrzyż.
JegowierszLepantoangielscyżołnierzepowtarzaliwokopach
podczasIwojnyświatowej.
W1922rokugłośnymechemwEuropieodbiłasięjegokonwersja
zanglikanizmunakatolicyzm.
Chestertonjakomyślicielreligijnybyłtakżeautoremksiążek
apologetycznych(np.Ortodoksja)jakipolemicznych(Heretycy).
Dałsiępoznaćjakowielkiprzyjacielnaszegokraju,
wielokrotnienazywającrozbiórPolskizbrodnią.
W