Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
jakopierwszaplacówkamedycznawPolscezorganizowałanaterenieszpitalazajęciajogidla
kobietwciąży,któreodtamtegoczasuprowadzę.
BardzodziękujęDyrektorowiSzpitalaPanuWojciechowiPuzyniedrn.med.zajegootwartość,
zaufanieidecyzjęowprowadzeniujogidoharmonogramuzajęćprzygotowującychkobiety
doporodu.Zajegozgodąjuż2014przeprowadziliśmypierwszewnaszymHkrajubadanienad
wpływemjoginaprzebiegciążyiporodu.
Chciałam
również
podziękować
wszystkim
paniom
położnym,
pomagającym
wprzeprowadzeniubadania,przedewszystkimMarcieŁukasz,którawykonałaogrompracy:
całościoweopracowanieiwykonanieanalizyporównawczejotrzymanychwyników.Zostały
oneużytedonapisaniajejpracymagisterskiej,anastępnieopublikowanewkwartalniku
HWspółczesne
Pielęgniarstwo
i
Ochrona
Zdrowia”
w
kwietniu
2019
r.
www.wspolczesnepielegniarstwo.pl
Pomysłnapisaniaporadnikaon-linenarodziłsięwczasieszalejącejpandemiiCOVID-19.
ZajęciajogiwSzpitaluśw.ZofiiprzenieśliśmydoInternetu.Coś,cowydawałosięjeszcze
niedawnonierealne,dziśjestnasząnową,dobrzefunkcjonującąrzeczywistością.
Dziękinowejformiezajęć,mogąwnichuczestniczyćkobietywciąży,mieszkającewróżnych
zakątkachPolski,nietylkotezWarszawy.Oczywiściezlogistycznegopunktuwidzenia,jestto
więcejpracydlaPańznaszegoOśrodkaEdukacji:AsiKusyiMartyRysiawy.Dlategoteżbardzo
imdziękujęzawsparcie,zaangażowanieicierpliwość,wykazanenietylkoprzezostatnie
miesiące,alejużodpoczątkuzajęćwroku2013.
Cieszymnieniezmiernie,liczbazainteresowanychzajęciamicałyczasrośnieiżecoraz
większailośćkobietdostrzegapozytywnywpływjoginaciążę.Zauważamteżpanie,które
powracajądonasporazkolejnyprzednarodzinamiswoichnastępnychdzieciitoupewnia
nas,aszczególniemnie,żeto,corobięmasensipomagaprzyszłymmamomwtym
szczególnymokresieiwprzygotowaniusiędoporodu.
Poniższyporadnikjestkwintesencjąwiedzyidoświadczeńzebranychprzezlata.
Mamnadzieję,żepomożeWamwplanowaniuwłasnejwpraktykijogiwdomowymzaciszu.
Zdużąuwagąwybrałamnajważniejsze,długosprawdzaneidokładnieprzetestowaneprzez
kobietywciążyćwiczeniajogiczne,technikioddechoweirelaksacyjne.Ufam,żeichprosty
iłatwyopisułatwiWampraktykę.Częśćznichmożecierównieżodnaleźćnastronie:
www.facebook.com/ingaiidyoga,aprzyszłościwksiążce,którąnapiszę.
Powodzenia!
IngaDańkowska
6