Book content

Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
SPISTREŚCI
1.WSTĘP...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.7
2.PRZEGLĄDPIŚMIENNICTWA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..8
2.1.Agrotechnikaorazznaczeniegospodarczenagoziarnistejioplewionejformyjęczmienia
jarego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...8
2.2.Oddziaływaniemiędzyplonówścierniskowychnaplonowanieroślinzbożowychiich
siedlisko...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...10
2.3.Oddziaływaniezredukowanychdawekherbicydównazachwaszczenie9plonowanie
ijakośćziarnaroślinzbożowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...15
3.HIPOTEZABADAWCZAICELBADAŃ...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...18
4.METODYKABADAŃ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.19
4.1.Schematdoświadczeniaizabiegiagrotechniczne...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...19
4.2.Zakresbadań...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.21
4.3.Położeniedoświadczeniaiwarunkiglebowo-klimatyczne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..23
4.3.1.Położeniedoświadczeniaiwarunkiglebowe...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...23
4.3.2.Warunkipogodowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..24
5.WYNIKIBADAŃ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.27
5.1.Plonpowietrzniesuchejmasygorczycybiałej...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..27
5.2.Plonowanieczmieniajarego...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..28
5.2.1.Plonziarna...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.28
5.2.2.Plonsłomy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...32
5.2.3.Zawartośćiplonbiałkawziarnie...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...35
5.3.Elementyłanuiplonujęczmieniajarego...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...38
5.4.Rolaniektórychcechplonotwórczychwkształtowaniuplonuziarnajęczmieniajarego...
...
.48
5.5.Zachwaszczeniełanujęczmieniajarego...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..52
5.5.1.Zachwaszczeniełanujęczmieniajaregowfaziestrzelaniawźdźbło...
...
...
...
...
...
...
.52
5.5.2.Zachwaszczeniełanujęczmieniajaregowfaziedojrzałościwoskowej...
...
...
...
...
...69
5.6.Zdrowotnośćroślinjęczmieniajarego...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.87
5.7.Rolazachwaszczeniaiporażeniaprzezchorobypodstawyźdźbławkształtowaniu
plonuziarnajęczmieniajarego...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.90
5.8.Chemicznewłaściwościgleby...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.94
5.9.Uproszczonaocenaekonomicznazastosowanychtechnologiiuprawyjęczmieniajarego...
...102
6.DYSKUSJAWYNIKÓWBADAŃ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...105
7.STWIERDZENIAIWNIOSKI...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.116
STRESZCZENIE...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..118
SUMMARY...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..120
PIŚMIENNICTWO...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...122
5