"Dziecko w świecie emocji literackich"

Libra identifier: 100326

Table of Contents

Przedmowa 7

Dziecko w świecie emocji literackich 8

Antropologia dzieciństwa w twórczości Janusza Korczaka 19

Składniki melodramatyczne w folklorze dzicięcym 31

Wartości a przemoc w literaturze dziecięcej i w recepcji czytelniczej 43

Teatr dźwięków — muzyczność poezji dla dzieci 52

Ścieżka mokra od lez 63

Atelier strachu 74

Goście nocy 89

„My" i „Oni", czyli stereotypy narodowe w literaturze dziecięcej 99