"Promocja książki dziecięcej: podręcznik akademicki"

Libra identifier: 101405

Table of Contents

WSTĘP 9

ROZDZIAŁ 1. ROMOCJA KSIĄŻKI DLA DZIECI: ANALIZA POJĘCIOWA 17

1.1. MORFOLOGICZNE CECHY KSIĄŻKI DLA DZIECI 20

1.2. SPECYFIKA KONTAKTU CZYTELNIKA DZIECIĘCEGO Z KSIĄŻKĄ 29

1.3. INSTYTUCJE BIBLIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OBIEGIEM KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 32

1.4. PROMOCJA - DEFINICJA POJĘCIA 37

ROZDZIAŁ 2. PROMOCJA O CHARAKTERZE NIEKOMERCYJNYM 42

2.1. PROMOCJA NIEKOMERCYJNA - DZIAŁANIA SKIEROWANE DO POŚREDNIKÓW 44

2.1.1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie promocji książki dziecięcej 45

2.1.2. Mecenat państwowy 53

2.1.3. Instytucje ruchu społecznego wspierania książki dziecięcej 58

2.1.4. Centra dokumentacji książki dla dzieci 67

2.1.5. Czasopisma poświęcone literaturze dla dzieci 75

2.1.6. Nagrody literackie 86

2.2. ROLA BIBLIOTEKI W SYSTEMIE PROMOCJI NIEKOMERCYJNEJ 92

2.2.1. Specyfika biblioteki szkolnej 94

2.2.2. Metodyka pracy z czytelnikiem dziecięcym 96

2.2.3. Materiały nicksiążkowc i nowoczesne technologie komunikacyjne w bibliotece dziecięcej 115

2.2.4. Praca z czytelnikiem opornym 117

2.2.5. Współpraca bibliotek z rodzicami (opiekunami) 120

ROZDZIAŁ 3. MARKETING NA RYNKU KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ - PROMOCJA 124

3.1. CZY KSIĄŻKA MOŻE BYĆ OBIEKTEM DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH? 125

3.2. CHARAKTERYSTYKA NABYWCÓW KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 128

3.3. WYDAWCA JAKO ORGANIZATOR DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 133

3.3.1. Reklama - formy graficzne (drukowane) 133

3.3.2 Ogłoszenia reklamowe: struktura reklam, treści. Sposoby perswazji 135

3.3.3. Rola okładki (obwoluty) w promocji książki dziecięcej 136

3.3.4. Media niedrukowanc 138

3.3.5. Public relations w ruchu wydawniczym książki dla dzieci 140

3.3.6. Ekranizacje jako szczególny przypadek działań promocyjnych związanych z książką dziecięcą 141

3.3.7. Aktywizacja sprzedaży 142

3.4. ROLA KSIĘGARNI W PROMOCJI KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 143

3.5. KATALOG - SPECYFICZNA FORMA PROMOCJI KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ 146

ROZDZIAŁ 4. KSIĄŻKA DZIECIĘCA W OBSZARZE KULTURY MASOWEJ WYBRANE ZAGADNIENIA 154

4.1. KULTURA MASOWA DLA DZIECI 157

4.2. KONCEPCJA PRODUKTU TOTALNEGO 163

4.3. POCAHONTAS: PRZYKŁAD PRODUKTU TOTALNEGO 166

ZAKOŃCZENIE 176

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 180

1. Druki zwarte 180

2. Artykuły z czasopism 184

ANEKS A: KATALOGI WYDAWNICZE 187

ANEKS B: LISTA WYBRANYCH PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH Z POCAHONTAS 188