"Stres, bezrobocie, rozwód"

Libra identifier: 102752

Table of Contents

WSTĘP 6

Bogumiła Dorociak STRES WŚRÓD NAS 8

Agnieszka Adamowicz BEZROBOCIE. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY 57

Violetta Frankowska ROZWÓD: RODZICE-DZIECI 101