"Biblioteka muzyczna 2000-2006"

Libra identifier: 103483

Table of Contents

Od Redakcji 8

I 10

Ewa Hauptman-Fischer Działalność kapeli cysterskiej w Pelplinie oraz twórczość lokalnych kompozytorów - próba rekonstrukcji w oparciu o zachowany zbiór osiemnastowiecznych muzykaliów 10

Małgorzata Witowska Dzieje ruchu śpiewaczego w zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej 24

Andrzej Jazdon O masonach i muzyce 42

Ewa Bielińska-Galas Zespól tabulatur lutniowych z Krzeszowa 50

Zenobia Lidia Pszczółkowska Zbiory muzyczne w rękopisach Biblioteki Gdańskiej PAN 56

Małgorzata Mazikiewicz Kolekcja starych druków muzycznych w zbiorach Książnicy Pomorskiej 68

Elżbieta Cieślak Stare druki muzyczne w Bibliotece Gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 78

Ewa Kozłowska Dziewiętnastowieczne druki muzyczne Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 84

Małgorzata Mazikiewicz Zbiory muzyczne biblioteki Marienstifs-Gymnasium w zasobie Oddziału Muzycznego Książnicy Pomorskiej 92

Małgorzata Mazikiewicz Zbiory muzyczne Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 96

II 102

Agnieszka Kubiak Wolfgang Amadeus Mozart w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN 102

Lilianna M. Moll Proweniencja Sechste Sinfonie in c-moll „König Lear" Heinricha Schulza-Beuthen 108

Małgorzata Witowska Spuścizna Stefana Mariana Stoińskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej 120

Lilianna M. Moll Rękopis "Wielkiej Modlitwy" Mariana Stoińskiego w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej 134

Ilona Lewandowska Stefan Burhardt ojcem kolekcji polonezów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 142

Eulalia Ryszkowska Zbiór nut Henrietty Bąkowskiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy 152

Elżbieta Jasińska-Jędrosz Korespondencja Karola Prosnaka 164

Sylwia Heinrich Pamiątki po Wandzie Landowskiej dar Theo van Hasseita 170

Elżbieta Jasińska-Jędrosz Spuścizna Stanisława Golachowskiego, jako ważne uzupełnienie Archiwum Karola Szymanowskiego 176

Anna Michalska Henryk Skirmuntt zapomniany poeta i kompozytor 184

III 194

Katarzyna Janczewska-Sołomko Kolekcja wałków fonograficznych w warszawskiej Bibliotece Narodowej 194

Katarzyna Janczewska-Sołomko Religijne polonika fonograficzne do 1918 roku 200

Hanna Nizińska Kolekcja etnomuzykologicznych nagrań dźwiękowych w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu 210

Maria Wojciechowicz Kolekcja fonograficzna „Polskich Nagrań". Profesjonalne nośniki dźwięku 220

Gwidona Kempińska Płytoteka w Bibliotece Raczyńskich 230

IV 232

Andrzej Spóz Wspomnienie o Marii Prokopowicz (24 III 1916 - 2 IV 2006) 232

Włodzimierz Pigła Wanda Bogdany-Popielowa (25 V 1928 - 31 VII 2005) 242

Andrzej Drożdż Wspomnienie o Marku Stachyrze (6 II 1967 - 9 VII 2006) 246

V 250

Andrzej Spóz Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2000-2006 250