"Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 4(30)"

Libra identifier: 116281

Table of Contents

Wstęp 10

Adio Akinwale, Joseph Shonubi, Adebayo Adekoya, Adesina Sodiya, Tosin Mewomo: Ontology of input validation attack patterns on web applications 12

Zenon Biniek, Dariusz Szarmach: Technologie informatyczne w kontrolingu kosztów w ochronie zdrowia 25

Dorota Buchnowska: Social business – a conceptual framework 45

Dorota Buchnowska: Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa 56

Beata Butryn, Robert Kutera: Evolution in the fundamental areas of the business operation of Polish companies related to the application of mobile technologies 71

Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes, Kamal Matouk: A universal model of knowledge conflict resolving using consensus methods in multi-agent decision support systems 83

Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes: Wykorzystanie standardu OPC w celu integracji modułów podsystemu zarządzania produkcją zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania 92

Iwona Chomiak-Orsa: Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w inicjowaniu i kreowaniu kapitału relacyjnego 106

Karol Chrabański: A model of transition from quality management systems to knowledge management systems in software developing organizations 116

Karol Chrabański: Localisation and acquisition of knowledge in software developing organisations in the light of empirical research 135

Wojciech Grzelak: Ontologia – próba usystematyzowania pojęć 160

Dorota Jelonek, Ilona Pawełoszek: Technologie semantyczne w zarządzaniu platformą otwartych innowacji 170

Karolina Kuligowska, Mirosława Lasek: Text mining in practice: exploring patterns in text collections of remote work job offers 182

Mirosława Lasek, Witold Lasek, Marek Pęczkowski: Od immunologii do modelowania, przetwarzania i analiz danych 197

Józef B. Lewoc, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Iwona Chomiak-Orsa: Modelling of a computer integrated manufacturing and management system as a tool of organization improvement 227

Artur Rot: Efektywność ekonomiczna w analizie ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa systemów informatycznych 241

Małgorzata Sobińska, Jakub Mierzyński: Outsourcing wiedzy akceleratorem zmian w kierunku odnowy przedsiębiorstw 254

Grzegorz Tomala, Jarosław Wilk: Wzorzec specyfikacji wymagań systemowych dla przedsięwzięć doskonalenia istniejących systemów oprogramowania biznesowego 268

Michał Twardochleb, Tomasz Król, Paweł Włoch, Bartosz Kuka: Effectiveness of hybrid optimization methods in solving test problems and practical issues 280

Bartosz Wachnik: Analiza przedsięwzięć informatycznych w modelach budowania wartości przedsiębiorstw. Podsumowanie badań z lat 2011-2012 291

Radosław Wójtowicz: Metodyczne aspekty wdrażania systemów wspomagających pracę grupową w przedsiębiorstwie 306