"Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. Materiały źródłowe"

Libra identifier: 118914

Table of Contents

WSTĘP 6

Rozdział I. ROZWÓJ PRZEMYSŁU KRÓLESTWA POLSKIEGO W LATACH 1879–1913. STRUKTURA WIELKOŚCIOWA I GAŁĘZIOWA 10

1. Rozwój przemysłu w latach 1879–1913 10

2. Zmiany w strukturze wielkości zakładów przemysłowych 11

3. Struktura gałęziowa przemysłu w latach 1879–1913 16

4. Struktura wielkości zakładów w poszczególnych gałęziach produkcji przemysłowej 22

Rozdział II. STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZEMYSŁU KRÓLESTWA POLSKIEGO I ROZWÓJ OKRĘGÓW PRZEMYSŁOWYCH 72

1. Rozmieszczenie przemysłu Królestwa Polskiego ogółem (wszystkie gałęzie produkcji) 72

2. Rozwój okręgów przemysłowych w Królestwie Polskim 78

2.1. Okręg łódzki 78

2.2. Okręg warszawski 97

2.3. Okręg sosnowiecko-częstochowski 122

2.4. Okręg staropolski 147

Rozdział III. PRZEMYSŁ KRÓLESTWA POLSKIEGO POZA GŁÓWNYMI OKRĘGAMI 178

1. Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim poza głównymi okręgami w latach 1879–1913 178

2. Przemiany w strukturze wielkościowej przemysłu na obszarze poza okręgami 179

3. Przemiany w strukturze gałęziowej przemysłu poza głównymi okręgami 184

4. Rozwój przemysłu w poszczególnych guberniach Królestwa Polskiego w latach 1879–1913 190

4.1. Gubernia kaliska 191

4.2. Gubernia kielecka 199

4.3. Gubernia lubelska 205

4.4. Gubernia łomźyńska 213

4.5. Gubernia piotrkowska 219

4.6. Gubernia płocka 225

4.7. Gubernia radomska 232

4.8. Gubernia siedlecka 238

4.9. Gubernia suwalska 245

4.10. Gubernia warszawska 251

ZAKOŃCZENIE 260

BIBLIOGRAFIA 262

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 264