"Ku harmonii?"

Libra identifier: 130340

Table of Contents

Wprowadzenie 9

Heroiczny śpiew w obliczu śmierci. Arietta Jarosława Iwaszkiewicza 25

Bach Mirona Białoszewskiego 45

Muzyka słuchana ciałem i umysłem. Nieszpory w Notre-Dame Aleksandra Wata 80

Barokowa muzyka z Wenecji w wierszach Julii Hartwig 101

O inspiracjach muzycznych dwu wierszy Wojciecha Wencla 114

Muzyka „prawdziwa” i „jazgot” według Bolesława Taborskiego 123

W obronie muzyki. Adam Zagajewski (Wiolonczela) w rozmowie ze Zbigniewem Herbertem (Skrzypce) 146

Teoryjka Witolda Wirpszy 159

Wisława Szymborska o muzykach i muzyce 174

Zamiast zakończenia 191

Nota bibliograficzna 197

Wybrana bibliografia 199

Indeks nazwisk 209

Summary 215

Od Redakcji 219