"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 322. Management Forum 1"

Libra identifier: 136707

Table of Contents

Wstęp 7

Adela Barabasz: Między ideałem a realnością, czyli w poszukiwaniu doskonałości 9

Elżbieta Chwalibóg: Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji 18

Szymon Cyfert: Doskonałość jako źródło porażek organizacji 29

Aleksy Strzelczyk: Problem jakości w kształtowaniu poziomu doskonałości w zarządzaniu projektami IT 38

Łukasz Wawrzynek: Liczby, dane, fakty – czyli przewaga metodyk w doskonaleniu organizacji 50

Joanna Żukowska: Mierniki efektywności form podnoszenia kompetencji pracowników wraz z uwzględnieniem ich występowania w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku 59