"Finanse wobec problemów gospodarki światowej"

Libra identifier: 136946

Table of Contents

CZĘŚĆ I. BANKOWOŚĆ 10

Andrzej Buszko. Mapy kognitywne w tworzeniu strategii banków komercyjnych 12

Tamara Anna Galbarczyk. Zmiany w funkcjonowaniu systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo--Kredytowych w Polsce na mocy nowych regulacji prawnych 25

Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka. Mikrokredyty dla przedsiębiorców jako obszar działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w warunkach kryzysu 38

Jerzy Piotr Gwizdała. Rozwój private banking na polskim rynku usług finansowych w dobie kryzysu 52

Grzegorz Kotliński. Zmiany funkcji instrumentów płatniczych 63

Ewa Kulińska-Sadłocha. Zmiany własnościowe w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 2007–2012 75

Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska. Działalność kredytowa w Polsce a jej prawne otoczenie w okresie globalnego kryzysu finansowego 88

CZĘŚĆ II. FINANSE PUBLICZNE 102

Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło. Czy polskie samorządy nadal będą mogły się zadłużać? 104

Anna Doś. Insights into ecological taxes for Poland from the public choice theory perspective 117

Jolanta Gałuszka. Fiscal rules as a response to the crisis of 2008–2009 131

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj. Możliwości i ograniczenia zadłużania sektora samorządowego w Polsce 146

Maria Jastrzębska. Podejście gmin do ryzyka 158

Krystyna Kietlińska. Czy trzeci sektor może być receptą na kryzys? 170

Grażyna Kozuń-Cieślak. Kameralistyczne korzenie i rozwój kontynentalnej tradycji finansów publicznych 182

Ewa Mazurek-Krasodomska. Finansowe aspekty starzenia się ludności w Polsce 210

Monika Pasternak-Malicka. Oddziaływanie spowolnienia wzrostu gospodarczego na procesy migracyjne ludności w województwie podkarpackim 221

Paweł Piątkowski. Dług publiczny jako problem gospodarki światowej 233

Krystyna Piotrowska-Marczak. Krajowy czy międzynarodowy system finansów publicznych? 251

Magdalena Reich. Efektywność finansowania opieki zdrowotnej w wybranych państwach. Europy Środkowej 263

Agnieszka Wojtasiak-Terech. Podstawy tworzenia procesu zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych w Polsce 276

CZĘŚĆ III. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 288

Adam Adamczyk. Ocena znaczenia finansowego wsparcia dla działalności B+R polskich przedsiębiorstw 290

Magdalena Brojakowska. Scenariuszowa koncepcja finansowania zinternacjonalizowanej działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie wybranych wyników badań empirycznych) 301

Anna Kujawa, Małgorzata Siemionek. Sposoby definiowania controllingu 314

Ireneusz Miciuła. Struktura i podział metod stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym przez przedsiębiorstwa w Polsce 323

Bartosz Pięta. Ryzyko zmian cen surowców na przykładzie firmy Mostostal Warszawa SA 335

Jerzy Wąchol. Wielkie korporacje w czasie spowolnienia gospodarczego i wobec problemów finansowych gospodarki światowej 345

CZĘŚĆ IV. RYNKI FINANSOWE 358

Waldemar Aspadarec. Ewolucja strategii inwestorów finansowych na rynku towarowym 360

Grażyna Borys. Strategie inwestowania w warunkach zrównoważonego rozwoju 373

Katarzyna Czech. The risk premium in the foreign exchange market. Empirical results for the JPY/AUD exchange rate 384

Dawid Dawidowicz, Wojciech Zbaraszewski. Źródła finansowania inwestycji w ochronę środowiska w Polsce 395

Zbigniew Dobosiewicz. Polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne na warszawskiej giełdzie 408

Piotr Kania, Jan Kaczmarzyk. Principal-agent conflict in asset management companies in terms of portfolio style 420

Dominika Kordela. Próba oceny atrakcyjności inwestycyjnej wybranych IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – perspektywa inwestora indywidualnego 432

Beata Świecka. Działania wspomagające przeciwdziałanie niewypłacalności osób fizycznych 444

Marta Anastazja Wiśniewska. Equity and currency futures implied interest rates: case study 455