"Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej"

Libra identifier: 142072

Table of Contents

Wprowadzenie 10

1. Definicja, etapy i kandydaci do rehabilitacji kardiologicznej 12

1.1. Definicja rehabilitacji kardiologicznej 12

1.2. Etapy rehabilitacji kardiologicznej 13

1.3. Kandydaci do rehabilitacji kardiologicznej 17

2. Warunki, które powinny spełniać ośrodki prowadzące kompleksową rehabilitację kardiologiczną 19

2.1. Ośrodki prowadzące kardiologiczną rehabilitację szpitalną 19

2.1.1. Personel 19

2.1.2. Gabinety kinezyterapii 19

2.1.3. Inne wymagania 19

2.2. Ośrodki prowadzące rehabilitację kardiologiczną na oddziale dziennym 20

2.1.4. Organizacja udzielania świadczenia 20

2.2.1. Personel 20

2.3. Ośrodki prowadzące III etap rehabilitacji – program ambulatoryjnej edukacji i rehabilitacji kardiologicznej 21

2.2.2. Gabinety kinezyterapii 21

2.2.3. Inne wymagania 21

2.2.4. Organizacja udzielania świadczenia 21

2.3.1. Personel 21

2.3.2. Gabinety kinezyterapii 22

2.3.3. Inne wymagania 22

2.3.4. Organizacja udzielania świadczenia 22

3. Telerehabilitacja kardiologiczna – hybrydowy model rehabilitacji 23

3.1. Etapy rehabilitacji hybrydowej 24

3.2. Założenia realizacji sesji treningowej 25

3.2.1. Zespół realizujący rehabilitację hybrydową i jego zadania 25

3.2.2. Sprzęt i aparatura medyczna 27

4. Metody diagnostyczne w rehabilitacji kardiologicznej 29

4.1. Badanie rytmu serca 29

4.2. Pomiar ciśnienia tętniczego 30

4.3. Badanie elektrokardiograficzne serca – EKG 31

4.4. Echokardiografia 32

4.5. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa – epw 34

4.6. Badanie spiroergometryczne 47

4.7. Test marszu 6-minutowego 49

4.7.1. Test marszu wahadłowego 49

4.8. Ocena aktywności fizycznej 50

5. Metody terapeutyczne w rehabilitacji kardiologicznej 56

5.1. Przeciwwskazania do kinezyterapii 56

5.2. Objawy nakazujące przerwanie treningu 59

6. Zasady planowania i prowadzenia ćwiczeń 60

6.1. Rodzaje ćwiczeń 62

6.1.1. Ćwiczenia wytrzymałościowe – aerobowe 62

6.1.2. Trening oporowy (trening zwiększający wytrzymałość siłową) 65

6.1.3. Ćwiczenia ogólnousprawniające 66

6.2. Objętość wysiłku 67

6.3. Intensywność wysiłku 68

6.4. Czas i częstotliwość treningów 68

6.5. Planowanie obciążeń treningowych 69

6.6. Progresja treningu 70

6.7. Ogólne wytyczne dotyczące indywidualnego planowania ćwiczeń wg AHA 70

6.8. Przebieg sesji treningowej 72

6.9. Elementy wpływające na bezpieczeństwo treningu 73

7. Zasady kinezyterapii w wybranych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego 75

7.1. Rehabilitacja chorych po ostrym zespole wieńcowym 75

7.1.1. Zasady kinezyterapii w różnych etapach rehabilitacji kardiologicznej 76

7.2. Rehabilitacja chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych 94

7.2.1. Kwalifikacja do zabiegu 94

7.2.2. Powikłania pooperacyjne 96

7.2.3. Metody rehabilitacji 96

7.2.4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu (etap przedoperacyjny) 96

7.2.5. Etap pooperacyjny 98

7.2.6. Etap późny pooperacyjny 99

7.3. Rehabilitacja chorych po transplantacji serca 101

7.3.1. Przygotowanie przedoperacyjne 101

7.3.2. Nauka przyjmowania odpowiedniej pozycji ciała 105

7.3.3. Ocena pacjenta po transplantacji serca 105

7.3.4. Specyficzne problemy rehabilitacji chorych po transplantacji serca 106

7.3.5. Przebieg postępowania usprawniającego 107

7.4. Rehabilitacja pacjentów z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem 109

7.4.1. Etapy rehabilitacji kardiologicznej 111

7.4.2. Przeciwwskazania do treningów fizycznych 111

7.5. Rehabilitacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 112

7.4.3. Problemy pacjentów z ICD w czasie trwania treningów 112

7.5.1. Klasyfikacja i podział 112

7.5.2. Epidemiologia 113

7.5.3. Patofizjologia pierwotnego nadciśnienia tętniczego 115

7.5.4. Leczenie niefarmakologiczne 120

7.5.5. Korzystny wpływ treningu fizycznego u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze 122

7.5.6. Zalecenia dotyczące programowania treningu fizycznego u chorych z nadciśnieniem tętniczym 124

7.5.7. Wybrane formy aktywności 125

7.5.8. Inne, niekonwencjonalne metody postępowania 129

7.5.9. Metody psychoterapeutyczne 137

7.6. Rehabilitacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (PNS) 140

7.6.1. Definicja przewlekłej niewydolności serca 141

7.6.2. Postaci i przyczyny PNS 141

7.6.3. Zmiany w mięśniach szkieletowych jako przyczyna objawów w PNS (hipoteza mięśniowa) 143

7.6.4. Objawy podmiotowe 144

7.6.5. Objawy przedmiotowe 145

7.6.6. Klasyfikacja PNS 146

7.6.7. Korzyści treningu fizycznego u chorych z PNS 147

7.6.8. Trening fizyczny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca 148

7.6.9. Rodzaje programów treningowych 151

7.6.10. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 154

Piśmiennictwo 157

Skorowidz 164