"Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi"

Libra identifier: 144147

Table of Contents

1. Wstęp (A. Suliborski, M. Wójcik) 8

I. Zagadnienia Wstępne 8

2. Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno‐miejskich w ośrodku łódzkim (M. Wójcik, A. Suliborski) 18

3. Dysproporcje w przestrzeni miejskiej. Ujęcie teoretyczne (P. Tobiasz‐Lis) 50

4. Przestrzenie dobre, przestrzenie złe w mieście (E. Klima) 64

1. Dysproporcje w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi – uwarunkowania genetyczno‐funkcjonalne (A. Suliborski, K. Dmochowska‐Dudek) 78

II. Czynniki i mechanizmy kształtowania dysproporcji w przestrzeni miejskiej Łodzi 78

2. Dysproporcje w rozwoju systemu przyrodniczego Łodzi (K. Dmochowska‐Dudek, A. Majecka) 108

3. Rady Osiedlowe jako czynnik zmieniający dysproporcje w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi (A. Suliborski) 128

4. Wpływ procesu gentryfikacji na dysproporcje w centrum Łodzi (P. Tobiasz‐Lis) 172

1. Zróżnicowanie szaty informacyjnej miasta jako przejaw dysproporcji przestrzennych. Studium przypadku wielkomiejskiego centrum Łodzi (M. Wójcik) 188

III. Dysproporcje w przestrzeni miasta – studia przypadków 188

2. Dysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców jednostki osiedlowej Teofilów w Łodzi. Przykład osiedli Rojna i Rogatka (A. Kulawiak) 210

3. Dysproporcje Przestrzenne w postrzeganiu konfliktogennych inwestycji w mieście – przykład osiedli Olechów i Andrzejów w Łodzi (K. Dmochowska‐Dudek) 224

4. Park jako przykład dysproporcji w mieście – znaczenie i rola natury (E. Klima) 240

1. Przyczyny i konsekwencje współczesnych form izolacji przestrzeni mieszkaniowej w Łodzi (P. Tobiasz‐Lis) 260

IV. Skutki dysproporcji w przestrzeni miasta 260

2. Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi (S. Mordwa) 278

3. Ocena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miasta (M. Wójcik, P. Tobiasz‐Lis) 306

Zakończenie (M. Wójcik, A. Suliborski) 322

Krajobrazy miejskich dysproporcji 330