"Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu"

Libra identifier: 148352

Table of Contents

WstępJanusz Morbitzer 13

Światowe tendencje rozwoju technologii edukacyjnych 19

Janusz MorbitzerMedialny świat a intelektualny potencjał współczesnych uczniów 33

Janusz MiąsoImmersja i ambiwalencja mediów – pedagogiczne wołanie o szkołę i społeczeństwo o bardziej ludzkim obliczu 47

Część II. Aspekty społeczeństwa informacyjnegoJoanna Juszczyk-RygałłoEdukracja – ideologia wszechobecnej edukacji 61

Wpływ społeczny, perswazja, propaganda, manipulacja a wychowanie 71

Małgorzata ChojakNowe technologie a rozwój wybranych procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 85

Emilia MusiałRozpoznawanie potrzeb edukacyjnych cyfrowych tubylców 99

Marta Wrońska Edukacja cyfrowa seniorów – luksus dla nielicznych czy konieczność dla wszystkich? 113

Część IV. Internet w przestrzeni edukacyjnejAndrzej MamrołInternet w kształceniu uczniów szkół gimnazjalnych 129

Magdalena Wasylewicz, Jakub CzopekMiejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej 141

Część V. Nowe technologie a tworzenie materiałów edukacyjnychMałgorzata Bartoszewicz, Hanna GulińskaEksperyment i nowe technologie w kształceniu dzieci i młodzieży 155

Marek HalladaPodstawy tworzenia materiałów dydaktycznych w formie fotografii 169