"Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 2(6)"

Libra identifier: 149544

Table of Contents

Wstęp 8

Franciszek Kapusta: Przemysł spożywczy w Polsce i jego baza surowcowa 10

Łukasz Pietrych, Paulina Stolarczyk: Charakterystyka niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce z uwzględnieniem czasu pozostawania bez zatrudnienia 29

Edyta Cieślak: Rozwój klastra od inicjatywy do fazy wzrostu na przykładzie klastra SIDE-CLUSTER 41

Michał Ginter: Efektywność szacowania podstawy opodatkowania 56

Łukasz Piętak: Kryzys w Hiszpanii w latach 2008-2013 71

Dawid Kościewicz: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki fińskiej w świetle międzynarodowych rankingów i ekonomicznych rekomendacji OECD 96

Anna H. Jankowiak: Rola Japonii w regionie Azji i Pacyfiku – zmiany i konsekwencje japońskiej pomocy rozwojowej 107