"Szkice o przekładzie literackim"

Libra identifier: 153933

Table of Contents

Rozdział 1

Rozdział 2

Rozdział 3

Rozdział 4

Rozdział 5

Rozdział 6

Rozdział 7

Słowo wstępne / 7

Rozdział 8

Rozdział 9

O przypadku. Literatura rodem z Quebecu w Polsce, czyli przekładowi decydenci / 17

Co mówią parateksty polskich przekładów literatury quebeckiej? / 37

Seria przekładowa słynnej powieści. Maria Chapdelaine przedwojenna i jej powojenne losy w Polsce / 67

Powieść we francuskojęzycznej literaturze kanadyjskiej i w literaturze quebeckiej, czyli o dobrze tłumaczących dobre powieści / 107

Wielość kodów w literaturze neoquebeckiej: jak prze(y)kładowo rozszyfrować Dany’ego Laferrière’a / 145

Wielokulturowy oryginał i literackie wędrówki do korzeni: przypadek Régine Robin / 173

Gdy język staje się pełnoprawnym bohaterem: o polskich przekładach joualu w teatrze Michela Tremblaya / 195

W kręgu antologii: poezja i nowela rodem z Quebecu w Polsce / 225

Czasopismo literackie: niezr�wnany propagator Quebecu w Polsce / 247

Posłowie / 271

Nota bibliograficzna / 275

Bibliografia / 277

Lista przełożonych na język polski dzieł literatury quebeckiej / 293

R�sum� / 307

Abstract / 311