"Informatyka Ekonomiczna nr 4(38)"

Libra identifier: 170495

Table of Contents

Wstęp 8

Michał Fiuk, Jan Werewka: Aspekt wpływu jakości codziennych spotkań metodyki Scrum na efektywność zespołów rozwijających oprogramowanie / Influence aspect of daily Scrum meetings on software development teams efficiency 10

Karol Korczak, Konrad Szymański: Spersonalizowane ścieżki kształcenia − propozycja uelastycznienia programu studiów / Personalised learning pathways – proposal of more flexible study program 32

Maria Mach-Król: Implementation guidelines for a temporal intelligent system supporting organizational creativity / Metodyka wdrażania temporalnego systemu inteligentnego wspomagającego twórczość organizacyjną 46

Jolanta Pondel, Maciej Pondel: BI and Big Data solutions in project management / Wykorzystanie narzędzi klasy BI i systemów Big Data do zarządzania projektami 56

Jan Werewka, Marcelina Wietecha: Analiza wpływu kompetencji miękkich przy przejściu programistów na stanowiska kierowników projektów / Impact analysis of soft skills in transition from software developer to project manager positions 65