"Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi"

Libra identifier: 170566

Table of Contents

Wprowadzenie 8

I. Radzenie sobie z trudnymi ludźmi 14

1. Trudni ludzie i ich trudne zachowania 16

2. Czy chodzi o ciebie? 27

3. Komunikowanie się z trudnymi ludźmi 50

4. Stawianie czoła trudnym ludziom 68

II. Przełóżmy to na praktykę 90

5. Radzenie sobie z bezpośrednią wrogością 92

6. Radzenie sobie z pośrednią wrogością 111

7. Radzenie sobie z osobami biernymi 133

III. Gdy wszystko inne zawiedzie 148

8. Radzenie sobie z osobami niemożliwymi 150

Wnioski 168

O Autorce 172

Podziękowania 173

Indeks 174