"Ekonomia zrównoważonego rozwoju"

Libra identifier: 171485

Table of Contents

Wprowadzenie 7

Katarzyna Turoń, Dagmara Golba, Idea gospodarki okrężnej w aspekcie odpadów z branż TSL i Automotive 9

Emilia Łysik, Efektywne wykorzystanie surowców energetycznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 17

Wioleta Gaweł, Dagmara Golba, Źródła i droga ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 27

Emilia Łysik, Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce 43

Łukasz Kozar, „Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki 55

Magdalena Ciepielewska, Zrównoważony rozwój miast odpowiedzią na postępujące procesy urbanizacyjne 67

Ewelina Stasiak, Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego 77