"Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"

Libra identifier: 172731

Table of Contents

Wprowadzenie, Barbara OCICKA, Magda ZIĘBA 7

1. Wpływ digitalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw, Oktawia BOGUSZ, 9

2. Zarządzanie informacjami jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw w kontekście koncepcji Big Data, Jakub BRZEZIŃSKI 21

3. Integracja łańcuchów dostaw poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, Barbara DUNIN-SULIGOSTOWSKA, Joanna SOWA 31

4. Dobre praktyki w obsłudze ładunków skonteneryzowanych w Porcie Szczecin, Mateusz DZIECHCIARZ 41

5. Zrównoważone praktyki biznesowe w systemie zaopatrzenia przedsiębiorstwa − kryteria środowiskowe i społeczne oceny i segmentacji dostawców, Bożena GAJDZIK 51

6. Wprowadzenie do oceny współpracy w łańcuchu dostaw na przykładzie operatora terminala kontenerowego i centrum logistycznego, Aleksandra JANECZEK, Zuzanna NOWAK 59

7. Łańcuch dostaw lean czy agile – jak efektywnie i innowacyjnie zarządzać łańcuchem dostaw? Katarzyna KOWALSKA, Justyna SIKORA 69

8. Wpływ automatyzacji i cyfryzacji na kształtowanie standardów obsługi klienta w usługach transportowych, Marta LESZCZYŃSKA, Agata LEWANDOWSKA 79

9. Rozwój produktów polskiego przemysłu elektromaszynowego na przykładzie przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz S.A., Patryk MIKOŁAJCZYK 91

10. Grupy zakupowe jako innowacja organizacyjna w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Joanna PIORUNOWSKA-KOKOSZKO 103

11. Metody doskonalenia procesów i produktów na przykładzie japońskich technik zarządzania, Aleksandra REŃDA, Anita SIERADZKA 115

12. Technologie przewozu i przeładunku elementów elektrowni wiatrowych w łańcuchu dostaw, Katarzyna TELEGA 127

13. Subtropolis jako alternatywa dla tradycyjnych metod składowania zapasów, Aleksander WOJTOWICZ 135

14. Zastosowanie modeli biznesowych uwzględniających e-commerce, Natalia WÓJCIK 143

15. Internet Fizyczny jako przełom w zarządzaniu łańcuchami dostaw, Magda ZIĘBA 153