"Wykłady z filozofii mediów"

Libra identifier: 173486

Table of Contents

Podziękowania 8

Uwagi wstępne 10

CZĘŚĆ I 16

METATEORIA 16

Filozofia i/lub teoria mediów: obszar wieloznaczności 18

Medium i medialność 30

Modernizm 50

Epoka historyczna i dyskurs o teorii 50

Strukturalizm: modernistyczna teoria mediów 72

Nowoczesność i racjonalność komunikacyjna: Jürgen Habermas 77

Postmodernizm 88

Przeobrażenia społeczne i technologiczne 88

Zwrot ikoniczny i problemy z teorią 98

Studia kulturowe: rewizja rozumienia mediów 113

Zwrot medialny i Medienphilosophie: casus Sybille Krämer 125

Siegfried Zielinski: teoretyk-nawigator i archeolog mediów 140

CZĘŚĆ II 156

TEORIA 156

Filozofia i media 158

Mowa i pismo 164

Biblia, Hegel i Platon 164

Książka i nowoczesny podmiot 176

Pismo zdyskredytowane: przemoc i historia społeczna 200

Medium mowy w fi lozofi i współczesnej 209

Dekonstrukcja pisma: Jacques Derrida 218

Film i fotografia 226

Niemiecki Traumdiskurs o mediach: Walter Benjamin i Siegfried Kracauer 226

Poststrukturalizm i fotografia: Roland Barthes 253

Telewizja 262

Marshall McLuhan: od kultury oralnej do telewizji i z powrotem 262

Media cyfrowe 286

CZĘŚĆ III 302

KRYTYKA MEDIÓW i „FIKCJE” FILOZOFICZNE 302

Krytyka 304

Krytyka ideologii 304

Krytyka nieideologiczna: Günther Anders 322

Między krytyką i apologią: Joshua Meyrowitz 328

Media i resentymentalne rozumienie kultury: Peter Sloterdijk 334

Postideologiczna krytyka mediów 348

Media w „fikcjach” filozofi cznych 356

Vilém Flusser: media, imaginatorzy i utopia społeczna 356

Jean Baudrillard: media i agonia świata realnego 375

Bibliografia 400

Indeks osób 410

Indeks rzeczowy 414