"Nauki o Finansach 1(26)"

Libra identifier: 178052

Table of Contents

Wstęp 8

Krzysztof Biernacki, Alicja Brodzka, Magdalena Chodorek: Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce – na przykładzie spółek indeksu WIG20 / Effective income tax rates in Poland – illustrated with an example of WIG20 companies 10

Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka: Wielkość rynku a ochrona inwestora w europejskich alternatywnych systemach obrotu / Size of market vs. investor protection on European Alternative Investment Markets 25

Karol Marek Klimczak, Marta Dynel: Aspekty lingwistyczne raportów analityków / Linguistic attributes of equity analysts’ reports 35

Danuta Król: Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych / Estimation of management instruments of local government finances in the light of paradigm evolution of public funds 43

Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Krzysztof Ćwieląg: Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Ratio analysis as a method of evaluating the effectiveness of internal audit in rationalizing the financial management of local government units 55

Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska: Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego / Redistribution effect of savings through the channel of trade credit 82

Katarzyna Prędkiewicz: Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / The importance of debt on innovation financing in the sector of small and medium enterprises in Poland 111