"Europa swoich, Europa obcych"

Libra identifier: 178994

Table of Contents

Magdalena Żakowska, Nieśmiertelne stereotypy i współczesne europejskie imaginaria tożsamości zbiorowej 9

Rosja między Zachodem a światem islamu 35

Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk, „Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji 37

Magdalena Żakowska, Rosyjska apokalipsa. Bunt i wykroczenie jako syndromy społecznego kryzysu we współczesnej kinematografii rosyjskiej 53

Andrzej Stopczyński, Muzułmanie we współczesnej Rosji: media i kultura 65

Ewelina Chodakowska, Wyobrażenie Syberii i Mandżurii w prozie Igora Newerlego 77

Europa Środkowa: zderzenia i koegzystencja kultur 87

Magdalena Żakowska, Kulturträgerzy w Rosji, nieprzystosowani w Niemczech. Współczesne zderzenia kulturowe i stereotypy dotyczące Niemców rosyjskich 89

Jakub Parnes, „Dusza w naftalinie”. Rozrachunek z mitem Austrii jako „pierwszej ofiary Hitlera” w publicystyce tygodnika „Polityka” w latach 1999–2015 107

Agata Dąbrowska, Żydowski chwast czy most pojednania? Wizerunki teatru żydowskiego w Polsce na łamach prasy polskiej i żydowskiej 123

Mity historyczne i kształtowanie tożsamości regionalnej 139

Aleksandra Małecka, Dlaczego Francuzi nie lubią Anglików? 141

Marcin Jurga, Melancholia, tęsknota i saudade – czyli tożsamość narodowa Portugalczyków 151

Aleksandra Małecka, Odrębność kulturowa Szkotów i szkockie dążenia separatystyczne 161

Innesa Topala, Tożsamość regionalna mieszkańców Donbasu 175

Noty o Autorach 183