"Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji"

Libra identifier: 187095

Table of Contents

Wprowadzenie 8

CZĘŚĆ I. SZKOŁA I ZACHOWANIA RYZYKOWNE MŁODZIEŻY 12

1. Obraz zachowań ryzykownych młodzieży w przestrzeni publicznej 14

ROZDZIAŁ I. Szkoła – słabnące spoiwo społeczeństwa wychowującego w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży 14

2. Kryzys społeczeństwa wychowującego 16

3. Szkoła wielkomiejska społeczeństwa wychowującego jako miejsce aktualizowania się zachowań ryzykownych młodych ludzi 25

4. Zachowania ryzykowne młodzieży szkolnej jako droga do przestępczości 38

5. Założenia metodologiczne badań 47

ROZDZIAŁ II. Zachowania i sytuacje ryzykowne w badanych szkołach w latach 2008-2013 oraz 2014-2016 52

1. Szkolna swoboda bycia – początek drogi wg DAC Crime Lifecycle Model 54

1.1. Szkolny „luz” 54

1.2. Forum – obserwowanie zachowań ryzykownych 57

2. Kontakt ze środkami odurzającymi 64

2.1. Palenie papierosów 64

2.2. Picie napojów alkoholowych 76

2.3. Używanie innych substancji psychoaktywnych 85

3. Kradzieże 106

4. Sytuacje o charakterze prawnie zabronionym – 2014-2016 109

1. Sfery zagrożeń 115

ROZDZIAŁ III. Warunki budujące klimaty bezprawia 115

2. Sytuacje trudne dla relacji wychowawczych 130

1. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 140

ROZDZIAŁ IV. Bezpieczeństwo młodzieży i jego fluktuacje 140

2. Ewoluowanie bezpieczeństwa uczniów w kontekstach czasowo-przestrzennych 158

2.1. Przepływy miejsc zagrożeń w czasie 159

2.2. Zagrożenia prywatności 170

CZĘŚĆ II. SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM I ZACHOWANIA NAGANNE NA JEJ TERENIE 180

Kilka słów o badanych szkołach 182

1. Krotka charakterystyka otoczenia szkoły 188

ROZDZIAŁ V. Szkoła w blokowisku 188

2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią w percepcji uczniów 193

3. Profile zachowań ryzykownych 197

4. Warunki budujące klimaty bezprawia 199

4.1. Zasięg zagrożeń 199

4.2. Swoboda bycia, czyli luz i forum 204

5. Ewoluowanie sytuacji potencjalnie kryminogennych 205

5.1. Przepływy miejsc zagrożeń 205

5.2. Zagrożenia prywatności 208

1. Krotka charakterystyka otoczenia szkoły 213

ROZDZIAŁ VI. Szkoła na willowych peryferiach wielkiego miasta 213

2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią w percepcji uczniów 216

3. Profile zachowań ryzykownych 219

4. Warunki budujące klimaty bezprawia 221

4.1. Zasięg zagrożeń 221

4.2. Swoboda bycia, czyli luz i forum 224

5. Ewoluowanie sytuacji potencjalnie kryminogennych 226

5.1. Przepływy miejsc zagrożeń 226

5.2. Zagrożenia prywatności 229

1. Krotka charakterystyka otoczenia szkoły 233

ROZDZIAŁ VII. Szkoła tradycyjnego centrum wielkomiejskiego 233

2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią w percepcji uczniów 240

3. Profile zachowań ryzykownych 244

4. Warunki budujące klimaty bezprawia 246

4.1. Zasięg zagrożeń 246

4.2. Swoboda bycia, czyli luz i forum 249

5. Ewoluowanie sytuacji potencjalnie kryminogennych 251

5.1. Przepływy miejsc zagrożeń w czasie 251

5.2. Zagrożenia prywatności 254

ROZDZIAŁ VIII. Profile zachowań ryzykownych a warunki budujące klimaty bezprawia – podsumowanie badań i wnioski 258

1. Zróżnicowanie szkół w aspekcie zachowań ryzykownych 260

2. Zróżnicowanie warunków budujących klimaty bezprawia 263

2.1. Sfery zagrożeń 263

2.2. Sytuacje trudne dla relacji wychowawczych 267

3. Zróżnicowania w zakresie ewoluowania bezpieczeństwa 271

3.1. Bezpieczeństwo w szkole i jej okolicy w percepcji ucznia 271

3.2. Poczucie zagrożenia w interwałach czasowych i przestrzeniach szkoły 274

4. Co robić, by szkoła była wolna od zachowań ryzykownych? 279

Bibliografia 287

Risk behaviour in contemporary school pupils on the verge of adolescence (Summary) 295