"HR Business Partner"

Libra identifier: 194299

Table of Contents

Przedmowa 8

Część I ROLA HR Business Partner – rola, funkcje, zadania, kompetencje 12

Część II FILARY Strategiczny model organizacji i jego operacjonalizacja 30

Strategia HR 45

Cykl życia pracownika 57

Pozyskanie pracownika 65

Rozwój zawodowy pracownika 90

Praktyki retencyjne i system motywacyjny 103

Zwolnienia i outplacement 117

Część III PERSPEKTYWY Systemowe zarządzanie efektywnością i rozwojem pracowników 132

Systemy IT – digitalizacja procesów miękkich 149

Talent organizacyjny – identyfikacja i rozwój 161

People analytics jako narzędzie strategicznego zarządzania 180

Employer branding – współczesna koncepcja kreowania marki pracodawcy 191

Employee experience – badanie i budowa zaangażowania pracowników 216

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w nowoczesnej organizacji 228

Grywalizacja jako narzędzie HR 239

Zarządzanie zmianą 3D 250

Zasady budowania i funkcjonowania zespołów 268

Coaching jako narzędzie HR Business Partnera 290

Ekonomia zaufania 309

Konflikt organizacyjny – źródła, rodzaje, strategie 323

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów organizacyjnych 338

Negocjacje wewnątrzorganizacyjne 351

Design Thinking, service design 361

Agile HR 376

Psychometria. Jak mierzyć niemierzalne? 388

Biologia motywacji. Jak mózg i biologia determinują nasze postępowanie wobec współpracowników i partnerów biznesowych? 400

Zarządzanie złożonością biznesu w świecie VUCA – rozwój liderów nowej ery 406

Budowanie wartościowych organizacji, czyli systemowe podejście do turkusu 422

Zarządzanie projektami HR 436

Efektywność osobista HR Business Partnera 447

To the point – skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe 453

Wdrożenie funkcji HR Business Partnera w polskiej grupie kapitałowej – studium przypadku 468

Bibliografia 484

O autorach 499