"Informatyka Ekonomiczna 2(44)"

Libra identifier: 202997

Table of Contents

Wstęp 8

Witold Chmielarz, Oskar Szumski: Wykorzystanie wybranych funkcji systemów e-administracji przez użytkowników indywidualnych 10

Witold Chmielarz, Marek Zborowski: Usługi bankowości elektronicznej najpopularniejszych bankowych serwisów internetowych w Polsce w 2016 roku - analiza porównawcza 24

Iwona Chomiak-Orsa, Beata Butryn: Procesy komunikacyjne w tworzeniu modeli biznesu 39

Michał Dziadkiewicz, Paweł Cichowski: Elektroniczna wyszukiwarka zamiany mieszkań jako narzędzie w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy 49

KrzysztofKania, Maria Smolarek: Analiza rozwoju gamifikacji biznesowej na przykładzie przedsięwzięć realizowanych w Polsce 61

Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński: Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowch trendów w ekonomii 73

Maria Mach-Król, Dagmara Modrzejewska: Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data 83

Robert Sałek: Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw 95

Celina Sołek-Borowska: Procesy dzielenia się wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach 108

Zdzisław Szyjewski, Grzegorz Szyjewski: Wiarygodność metod badawczych 119