"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 536. Polityka spójności"

Libra identifier: 204982

Table of Contents

Wstęp 8

Bernadeta Baran: Uwarunkowania i bariery wykorzystania potencjału turystycznego ziemi kłodzkiej 10

Marcin Bogdański: Ewolucja bazy ekonomicznej a wzrost gospodarczy miast wojewódzkich 22

Jan Borowiec: Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej w latach 2000-2016 40

Agnieszka Domańska: Start-up ecosystems as a framework for the cooperation between start-up companies and knowledge-based institutions in Poland 50

Dorota Jegorow: Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe 61

Zbigniew Jurczyk, Barbara Majewska-Jurczyk: Polityka konkurencji jako czynnik efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE na przykładzie wertykalnych porozumień ograniczających konkurencję 70

Lidia Kłos: Wymiar spójności Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu „planowanemu postarzaniu produktu” 87

Natalia Konopińska: Oddziaływanie polityki spójności na rozwój turystyki na obszarach górskich na przykładzie powiatu wałbrzyskiego 95

Kamil Kotliński: Brexit a polityka spójności 106

Iwona Kukulak-Dolata: Niestandardowe formy zatrudnienia jako jeden z wymiarów segmentacji rynku pracy 114

Jakub Kwaśny: Terytorializacja polityki spójności UE – rekomendacje dla Polski 123

Jakub Kwaśny, Arkadiusz Mroczek, Marta Ulbrych: Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020. Wnioski dla Polski 132

Ida Musiałkowska, Piotr Idczak: Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study 144

Kinga Szmigiel: Wyzwania dla polityki spójności związane ze wsparciem innowacyjnych MSP na przykładzie Polski 153

ZhannaTsaurkubule, Alevtina Vishnevska: Application of methods of marketing analysis for the increase of the activity of the wood processing company on the Latvian market 161

Barbara Wieliczko: Cele i efekty realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 171

Kazimiera Wilk: Spójność gospodarcza krajów i regionów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski 180