"Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim"

Libra identifier: 205081

Table of Contents

Wprowadzenie 8

1.1. Ustalenie struktury produkcji dwóch wyrobów 14

1. Programowanie liniowe w modelach symulacyjnych 14

1.2. Ustalenie optymalnej struktury produkcji trzech wyrobów 18

1.3. Maksymalizacja zysku przy limitach czasu pracy maszyn 24

1.4. Minimalizacja kosztów produkcji mieszanki 32

1.5. Optymalizacja procesów technologicznych 37

1.6. Badanie optymalnej liczby pracowników w procesie wytwarzania 41

2.1. Programowanie sekwencji zadań dla środków transportu 48

2. Transport i elementy inżynierii ruchu 48

2.2. Symulacja pracy linii autobusowej 57

2.3. Modelowanie ruchu na skrzyżowaniu 63

2.4. Rondo jednopasmowe 69

2.5. Zamknięte zagadnienie transportowe 72

2.6. Otwarte zagadnienie transportowe 78

2.7. Optymalna lokalizacja magazynu 82

2.8. Planowanie tras inne podejście kombinatoryczne 85

3.1. Histogramy 92

3. Podstawowe rozkłady statystyczne w symulacji 92

3.2. Rozkład normalny 96

3.3. Rozkład wykładniczy i modelowanie niezawodności maszyn 100

3.4. Inne popularne rozkłady statystyczne 104

3.5. Analiza danych z narzędziem Expert Fit 108

4.1. Zagadnienie rozmieszczenia asortymentu w magazynie 116

4. Wybrane problemy z praktyki gospodarczej 116

4.2. Optymalizacja nieliniowa funkcji kosztów produkcji 123

4.3. Problem kompletacji zamówienia 127

4.4. Optymalizacja kompletacji z użyciem sumatora 130

4.5. Sterowanie produkcją za pomocą tabeli globalnej i reguł priorytetu 133

4.6. Badanie wydajności strategii FIFO vs. SPT 141

4.7. Analiza wielkości zamówienia i częstości dostaw 146

4.8. Listy globalne i elementy języka SQL do kolejkowania zadań 154

4.9. Śledzenie wybranych zmiennych procesu 163

5.1. Zasady budowania logiki w module procesowym 168

5. Symulacja z modułem Process Flow 168

Charakterystyka podstawowych operacji służących do sterowania modelem 171

Konfiguracja pól ekranu roboczego 176

5.2. Praca z zasobami mobilnymi i tabelą globalną 177

5.3. Analiza wagi towaru 182

5.4. Kontrola procesu ładowania palet 190

5.5. Podprocesy w ogólnym procesie przepływu 194

Sterowanie czasem przetwarzania maszyny i operatorem obsługi 198

Zatrzymanie i wznowienie stacji w podprocesie 199

Podłączenie operatorów transportu w podprocesie 201

5.6. Zasoby współdzielone: tryb numeryczny i obiektowy 204

Badanie czasu zajęcia zasobu 204

Lista globalna w planowaniu pracy i odpoczynku operatorów 206

Obiekt strefa w kalkulacji kosztów produkcji 214

Zastosowanie obiektu strefa do ograniczania liczby detali na maszynie 217

5.7. Niestandardowa wizualizacja przepływów w module procesowym 219

6. Nowy system przenośników taśmowych 222

6.1. Podstawy pracy z systemem przenośników taśmowych 225

6.2. Sortowanie zaawansowane i wizualizacja przepływów na taśmie 228

Model segregacji odpadów 228

Obszar ograniczenia liczby jednostek ładunku na taśmie 230

Obiekt kontroler scalania i zasady formowania strugi 232

6.3. Motor i fotokomórka 234

Fotokomórka jako czujnik przepływu detali 235

6.4. Przenośnik taśmowy w module procesowym 237

Sterowanie przepływem na przenośnikach z modułu procesowego 237

Pakowanie przedmiotów na taśmie przenośnika 239

6.5. Modelowanie ruchu pieszych 243

Metoda I 244

Metoda II 244

7.1. Moduł A Star Navigator 248

7. Pozostałe użyteczne funkcje programu 248

7.2. Moduł ludzie – symulacja poczekalni dworcowej 250

7.3. Realizacja filmów wideo z przebiegu symulacji 255

7.4. Graficzny interfejs użytkownika 257

Słowniczek 262

Literatura 264