"Management Forum, nr 4 vol. 5"

Libra identifier: 205168

Table of Contents

Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz: Intraprzedsiębiorczość jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze FMCG 2

Paweł Mielcarek: Model dojrzałości procesowej organizacji 9

Marian Oliński, Piotr Szamrowski: Zastosowanie koncepcji stewardship w fundrasingu on-line 14

Paula Pypłacz: Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach 22

Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Edyta Tabaszewska-Zajbert: Perspektywy rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 28

Katarzyna Szymańska: Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych 34