"Management Forum, nr 2 vol. 5."

Libra identifier: 205175

Table of Contents

Emil Bukłaha: Zarządzanie zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami 2

Marek Ćwiklicki: Zdolność operacyjna w koncepcji wartości publicznej 9

Bartłomiej J. Gabryś: Przedsiębiorcza narracja w procesie diagnozy potencjału rozwojowego organizacji 15

Katarzyna Gadomska-Lila: Rola lidera w budowaniu potencjału zespołu do zmian 20

Alfreda Kamińska: Kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju 27

Sławomir Wawak: Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500 34