"Moje życie"

Libra identifier: 205840

Table of Contents

Fotografia: Krystyna Śreniowska, lata 40.–50. XX wieku (Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Akta pracownicze, sygn. 10639) 5

Wprowadzenie (Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki) 9

Część I 27

Krystyna Śreniowska – Moje życie 29

Część II. Aneks 197

Krystyna Śreniowska – Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1986 199

Fotografia: Krystyna Śreniowska, rok 1986 (Fotografia autorstwa Evy Rubinstein, w posiadaniu rodziny) 223

Bibliografia prac Profesor Krystyny Śreniowskiej 225

Indeks osobowy 233