"Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914-2003)"

Libra identifier: 205842

Table of Contents

Wstęp 7

Część I. Postać londyńskiego hierarchy na tle rosyjskiej emigracji XX wieku 19

Rozdział 1. „Wielkie wyjście” rosyjskiej emigracji 21

Rozdział 2. Rosyjska diaspora duchowa w Paryżu 39

Rozdział 3. Rodzina Bloomów 63

Rozdział 4. Poszukiwania duchowe Andrzeja Blooma 81

Rozdział 5. W arcypasterskiej posłudze 117

Część II. Myśl antropologiczna metropolity Antoniego 157

Rozdział 1. Warsztat teologiczny 159

Rozdział 2. Misterium wiary 173

Rozdział 3. Powołanie człowieka 197

Rozdział 4. Poznanie siebie 217

Rozdział 5. Zręby bioetyki 239

Zakończenie 263

Summary 269

Резюме 275

Bibliografia 281

Wykaz skrótów 295