"Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka"

Libra identifier: 217528

Table of Contents

Płyta CDAneksy – dokumentacja badańAneks 1

Rozdział 1

Rozdział 2

Wyniki analizy ilościowej1. Wyniki surowe uzyskane w grupach eksperymentalnych i kontrolnych2. Średnia liczba jakości wizualnych w pracach plastycznych dzieci w ćwiczeniach (ćw. 5)3. Rozkład hipotetycznych wyników i rozkłady skumulowanych proporcji wyników w badanych próbach*4. Tabele obliczeniowe dla testu Kołmogorowa-Smirnowa5. Wartość krytyczna KD uzyskana w rezultacie analizy wyników badań testem Kołmogorowa-SmirnowaAneks 2

Rozdział 3

Wyniki analizy jakościowej1. Rysunki swobodne – wyniki analizy jakościowej2. Prace eksperymentalne – wyniki analizy jakościowej3. Matryce – Bazgrota – „matryca pojęciowa”Aneks 3

Wstęp / 7

Fenomen bazgroty / 13

1.1. Cechy formalne pracy plastycznej / 28

1.1.1. Linia i plama barwna / 28

1.1.2. Forma koła / 31

1.1.3. Bryła / 35

1.2. Znaczenie bazgroty w rozwoju psychicznym dziecka / 36

1.3. Percepcja wzrokowa i działanie plastyczne dziecka w okresie bazgroty / 44

1.4. Semantyczność bazgroty / 71

1.5. Pedagogiczny aspekt rozwoju twórczości plastycznej dziecka / 82

1.6. Bazgrota w kontekście wybranych teorii rozwoju psychicznego i plastycznego dziecka / 91

1.7. Twórczość plastyczna wybranych twórców w kontekście bazgroty / 100

Badania własne / 121

2.1. Cel i przedmiot badań / 123

2.2. Problemy badawcze i hipotezy / 125

2.3. Metoda badań / 126

2.4. Zmienne w eksperymencie / 131

2.5. Wskaźniki / 133

2.6. Charakterystyka badanej grupy / 146

2.7. Program eksperymentu / 147

2.8. Procedura badawcza / 150

3.1. Analiza ilościowa wyników badań / 155

Analiza wyników badań / 155

3.2. Analiza jakościowa wyników badań / 159

3.3. Analiza wyników jakościowych w oparciu o matryce / 190

3.4. Dyskusja / 205

3.5. Wnioski dla praktyki pedagogicznej / 211

Zakończenie / 213

Bibliografia / 217

Indeks nazwisk / 233

Indeks rzeczowy / 241

Summary / 245

Zusammenfassung / 247