"Psychologia sportu"

Libra identifier: 218846

Table of Contents

Przedmowa (Brian Hemmings i Tim Holder) 10

O autorach 14

Podziękowania 18

Rozdział 1. Wprowadzenie (Brian Hemmings i Tim Holder) 20

1.1. Podejście poznawczo-behawioralne 20

1.2. Rodzaje diagnozy i interwencji 21

1.3. Techniki i umiejętności 21

1.4. Praktyka refleksyjna 22

Bibliografia 23

CZĘŚĆ A. WSPÓŁPRACA Z INDYWIDUALNYMI ZAWODNIKAMI 26

Rozdział 2. Wzmacnianie poczucia własnej skuteczności w zawodowym tenisie ziemnym: intensywna praca podczas przygotowania do udziału w cyklu turniejów (Chris Harwood) 28

2.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 28

2.2. Wstępna diagnoza potrzeb 31

2.3. Od zidentyfikowanych potrzeb do celów interwencji 37

2.4. Interwencje i monitoring 37

2.5. Ocena interwencji 48

2.6. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 51

2.7. Podsumowanie 53

Bibliografia 54

Pytania do czytelników 54

Rozdział 3. Radzenie sobie z dystraktorami w krykiecie (Brian Hemmings) 56

3.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 56

3.2. Wstępna diagnoza potrzeb 57

3.3. Interwencje i monitoring 60

3.4. Ocena interwencji 66

3.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 69

Pytania do czytelników 72

3.6. Podsumowanie 72

Bibliografia 73

Rozdział 4. Konsultacja na ringu: współpraca psychologiczna z zawodowym pięściarzem z tytułem mistrza świata (Andrew M. Lane) 76

4.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 76

4.2. Wstępna diagnoza potrzeb 77

4.3. Interwencja i monitoring 80

4.4. Ocena interwencji 83

4.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 84

4.6. Podsumowanie 88

Bibliografia 89

Pytania do czytelników 89

Rozdział 5. Tworzenie pozytywnych przekonań dotyczących wykonania w świecie bowlingu sportowego (Caroline Marlow) 91

5.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 91

5.2. Wstępna diagnoza potrzeb 92

5.3. Interwencje i monitoring 96

5.4. Ocena interwencji 107

5.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 111

Pytania do czytelników 113

5.6. Podsumowanie 113

Bibliografia 114

Rozdział 6. Wzmacnianie pewności siebie u nastoletniego golfi sty (Iain Greenlees) 116

6.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 116

6.2. Wstępna diagnoza potrzeb 117

6.3. Interwencje i monitoring 123

6.4. Ocena interwencji 129

6.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 130

Pytania do czytelników 133

6.6. Podsumowanie 133

Bibliografia 134

CZĘŚĆ B. WSPÓŁPRACA Z DRUŻYNAMI I REPREZENTACJAMI 136

Rozdział 7. Zastosowanie psychologii sportu w przypadku osady wioślarskiej na poziomie kadry olimpijskiej: wyjście poza trening umiejętności psychologicznych (Chris Shambrook) 138

7.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 138

7.2. Wstępna diagnoza potrzeb 140

7.3. Interwencje i monitoring 142

7.4. Ocena interwencji 155

7.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 157

Pytania do czytelników 164

7.6. Podsumowanie 164

Bibliografia 165

Rozdział 8. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rugbistów z różnych grup wiekowych: doświadczenia psychologa sportu-stażysty (Jenny Page) 166

8.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 166

8.2. Wstępna diagnoza potrzeb – pierwszy sezon 167

8.3. Interwencja i monitoring – pierwszy sezon 168

8.4. Ocena interwencji – pierwszy sezon 170

8.5. Diagnoza potrzeb – drugi sezon 175

8.6. Interwencja i monitoring – drugi sezon 176

8.7. Ocena interwencji – drugi sezon 179

8.8. Podsumowanie 183

Bibliografia 184

Pytania do czytelników 184

Rozdział 9. Proces formułowania celów drużynowych w profesjonalnej piłce nożnej (Richard Thelwell) 187

9.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 187

9.2. Wstępna diagnoza potrzeb 188

9.3. Interwencje i monitoring 191

9.4. Ocena interwencji 199

9.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 201

Pytania do czytelników 203

9.6. Podsumowanie 203

Bibliografia 204

CZĘŚĆ C. PSYCHOLOG JAKO CZŁONEK SZTABU SZKOLENIOWEGO 208

Rozdział 10. Budowanie roli i praca psychologa sportu na igrzyskach paraolimpijskich (Jonathan Katz) 210

10.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 210

10.2. Diagnoza wymagań/potrzeb związanych z rolą psychologa w misji olimpijskiej 213

10.3. Interwencje i monitoring 218

10.4. Ocena interwencji 221

10.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 223

10.6. Epilog 227

Pytania do czytelników 228

10.7. Podsumowanie 228

Bibliografia 229

Rozdział 11. Zintegrowane, interdyscyplinarne wsparcie dla kontuzjowanej rugbistki (Sarah Cecil, Raphael Brandon, James Moore) 230

11.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 230

11.2. Wstępna diagnoza potrzeb 231

11.3. Interwencje i monitoring 234

11.4. Ocena interwencji 241

11.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 243

Pytania do czytelników 248

11.6. Podsumowanie 248

Bibliografia 249

Rozdział 12. Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla trenerów tenisa stołowego – zastosowanie cyklicznego modelu działania (Tim Holder) 251

12.1. Wprowadzenie/ogólne informacje 251

12.2. Wstępna diagnoza potrzeb 256

12.3. Interwencja i monitoring 257

12.4. Ocena interwencji 262

12.5. Ocena efektywności konsultanta/praktyka refleksyjna 263

Pytania do czytelników 265

12.6. Podsumowanie 265

Bibliografia 266

Indeks rzeczowy 268