"Marceli Nencki"

Libra identifier: 225039

Table of Contents

Słowo wstępne 7

I. Dom rodzinny. Lata szkolne 9

II. Studia w Jenie i w Berlinie 21

III. Dwadzieścia lat w Szwajcarii 38

IV. Życie dla czystej wiedzy 62

V. Uczeni mają ojczyznę 109

VI. U kresu 123

VII. Dziedzictwo 134

Ważniejsze daty z życia Marcelego Nenckiego (1847–1901) 144

Wskazówki bibliograficzne 149

Podziękowania 152