"Zanurzeni w codzienności"

Libra identifier: 225040

Table of Contents

Wojciech Doliński Problem potocznych i naukowych rekonstrukcji teoretycznych – wprowadzenie 7

Irena Szlachcicowa Liryczne mgły i ślady codzienności – o trudzie zapisywania i czytania świata 27

Katarzyna Szkaradnik Podwójna gra, czyli Pilch w sensie(nie)ścisłym. O autobiografizmie pisarza w kontekścieopublikowania jego biografii 49

Antoni Płoszczyniec Henryka Elzenberga sposób życia podług wartości – w świetle Kłopotu z istnieniem 69

Marcin Czerwiński Egzystencja, ciało i doświadczenie graniczne w listach Stanisławy Przybyszewskiej 95

Joanna Dobrowolska Dramat jako dokument osobisty?Tkacze Gerharta Hauptmanna w świetle kategorii świadectwa i literackich form zapisu doświadczenia 111

Mariusz Pandura Geneza dziennika osobistego AndrzejaBystronia 137

Marek Pieniążek „Wiersze bez tekstu”. Poetyckie interfejsy w technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) 171

Grażyna Woroniecka Dokumenty osobiste – źródła, metody,dyscypliny. Zakończenie 191

Summaries 200