"Żywienie w chorobach nowotworowych"

Libra identifier: 226345

Table of Contents

Część ogólna 36

I. Żywienie jako czynnik przyczynowy i profilaktyczny nowotworów 36

1. Kompleksowe podejście do problematyki żywienia w onkologii Andrzej W. Szawłowski, Joanna Gromadzka-Ostrowska 38

2. Żywienie jako niezbędny czynnik życia – podstawy fizjologii Ewa Lange, Dariusz Włodarek, Jacek Wilczak, Joanna Gromadzka-Ostrowska 42

3. Metabolizm w zaburzeniach odżywiania Ewa Lange, Dariusz Włodarek, Joanna Gromadzka-Ostrowska 122

4. Narzędzia pomocne w programowaniu żywieniowym J.acek Wilczak 138

5 Wpływ żywienia na powstanie i rozwój nowotworów Jacek Wilczak, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek 168

6. Otyłość jako czynnik ryzyka powstawania nowotworów i sposoby jej leczenia Wiesław Tarnowski, Paweł Jaworski 314

7. Zasady profilaktyki w onkologii związane z odżywianiem Joanna A. Didkowska 330

8. Zasady prawidłowego żywienia Dariusz Włodarek 348

9. Żywienie a zdrowie psychiczne – między psychoonkologią a psychodietetyką Anna Kieszkowska-Grudny 358

Część szczegółowa 372

I. Żywienie jako czynnik przyczynowy i profilaktyczny nowotworów 372

10. Składniki odżywcze jako czynniki protekcyjne w powstawaniu nowotworów Ewa Lange, Dariusz Włodarek, Jacek Wilczak, Joanna Gromadzka-Ostrowska 372

11. Główne wyzwania w żywieniowej profilaktyce nowotworów Ewa Lange, Dariusz Włodarek, Jacek Wilczak 454

12. Sposób żywienia jako czynnik etiologiczny i profilaktyczny w zachorowaniu na nowotwory Ewa Lange, Dariusz Włodarek, Jacek Wilczak 502

Część ogólna 580

II. Żywienie jako czynnik leczniczy nowotworów 580

13. Historia leczenia żywieniowego na świecie i w Polsce Bruno Szczygieł 580

14. Niedożywienie szpitalne Bruno Szczygieł, Anna Ukleja 610

15. Miejsce i rola leczenia żywieniowego w onkologii Andrzej W. Szawłowski 624

16. Wpływ sztucznego odżywiania na proces kancerogenezy: aktualny stan wiedzy Piotr Paluszkiewicz 630

17. Ocena stanu odżywienia u chorych onkologicznych Przemysław Matras 644

18. Konsekwencje żywieniowe nowotworów złośliwych Andrzej W. Szawłowski 662

19. Konsekwencje żywieniowe leczenia onkologicznego Andrzej W. Szawłowski 672

20. Zjawisko anoreksji u chorych na nowotwory Jarosław Szefel, Sylwia Małgorzewicz 708

21. Niedożywienie w chorobach nowotworowych Marek Kunecki 726

22. Aspekty psychologiczne niedożywienia u chorych na nowotwory Mariola Kosowicz, Magdalena Hajduczek-Zgażańska, Urszula Ziętalewicz, Marta Kulpa 744

Część szczegółowa 758

II Żywienie jako czynnik leczniczy nowotworów 758

23. Zasady leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory Andrzej W. Szawłowski 758

24. Wydatki energetyczne i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe u chorych na nowotwory Aneta Jachnis, Michał Ławiński, Maciej Słodkowski 766

25. Kalorymetria pośrednia, podstawy teoretyczne i zastosowanie kliniczne Anna Ukleja, Michał Ławiński, Maciej Słodkowski, Bruno Szczygieł 780

26. Sposoby terapii żywieniowej u chorych na nowotwory: żywienie drogą przewodu pokarmowego, żywienie pozajelitowe Włodzimierz Cebulski, Maciej Słodkowski 792

27. Domowe żywienie dojelitowe u chorych onkologicznie Anna Zmarzły 804

28. Opieka nad chorym ze stomią odżywczą Krystyna Majewska, Karolina Dąbrowska 814

29. Zapotrzebowanie na substancje odżywcze dla prawidłowego gojenia się ran pooperacyjnych Tomasz Banasiewicz 820

30. Odżywianie wspomagające odporność w onkologii Piotr Paluszkiewicz 828

31. Wskazania do leczenia żywieniowego w onkologii Andrzej W. Szawłowski 834

32. Rola i miejsce terapii żywieniowej u chorych w paliatywnej fazie choroby nowotworowej Anna Zmarzły, Tomasz Dzierżanowski, Jacek Sobocki 862

33. Zasady leczenia powikłanych ran pooperacyjnych u chorych na nowotwory Tomasz Banasiewicz, Adam Bobkiewicz, Jarosław Cwaliński, Piotr Klimczak 876

34. Leczenie żywieniowe w przetokach przewodu pokarmowego Maciej Słodkowski, Włodzimierz Cebulski 902

35. Preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym Karolina Dąbrowska, Jacek Sobocki 914

36. Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym Sylwia Osowska, Magdalena Burkacka 920

37. Ocena skuteczności leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory Marcin Folwarski, Jacek Sobocki 940

38. Powikłania leczenia żywieniowego: zapobieganie, rozpoznanie, leczenie Marek Kunecki 948

39. Zespół żywieniowy, sprzęt i wyposażenie, dokumentacja żywieniowa Krystyna Majewska 988

40. Specyfika żywienia pozajelitowego i dojelitowego w onkologii dziecięcej Janusz Książyk 992

41. Specyfika odżywiania chorych geriatrycznych w onkologii Zyta B. Wojszel 1004

42. Wpływ żywienia na jakość życia u chorych onkologicznych Wiesław Janusz Kruszewski 1016

43. Zalecenia dotyczące żywienia w trakcie leczenia choroby nowotworowej Ewa Lange, Jacek Wilczak 1026

44. Aspekty prawne związane z leczeniem żywieniowym Paweł Ratajczyk 1074

Skorowidz 1080