"Wielogłos w myśli o wychowaniu"

Libra identifier: 229364

Table of Contents

Katarzyna Dworakowska, Sławomir SztobrynPrzedsłowie 7

Ideologia podziurawiona – o pedagogice filozoficznejw nie-filozoficznym czasie nie-filozoficznego plemienia 12

Katarzyna WrońskaSamouctwo – w myśli pedagogicznej i życiu Władysława M. Kozłowskiego 24

Metafizyka czy ontologia edukacji? 43

O polskiej filozofii wychowania i terminologii pedagogicznej w dziełach Sebastiana Petrycego 64

Maria KultaievaIntercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical refl ection between generality and singularities 80

Marcin RebesThe dialectic versus dialogical character of philosophy and its infl uence on the upbringing of younger generations 96

Yevgen KulykDesigner competence is a component of the basic competency of future teachers of technologies 113

Karolina Prymas-JóźwiakOpiekun spolegliwy w szkole. W stronę nowego rozumienia tutoringu 123

Andrzej SztylkaEtyka – pedagogika – prakseologia: refleksja z myśli Tadeusza Kotarbińskiego 138

Tadeusz Kotarbiński o filozofii i wychowaniu 149

Danuta Anna MichałowskaPoglądy Tadeusza Kotarbińskiego – inspiracje dla współczesnej filozofii edukacji w społeczeństwie demokratycznym 176

Alicja Żywczok„Człowiek porządny” – ideał wychowania moralnego. Na kanwie rozważań etycznych Tadeusza Kotarbińskiego 195

Sławomir SztobrynProjekt antropagogii. Przesłanki filozofii wychowania Kotarbińskiego 213

Rafał GodońPosłowie. Wielogłos filozofii wychowania 225