"Człowiek istota społeczna. Wydanie nowe"

Libra identifier: 231096

Table of Contents

Historia tej książki 8

Podziękowania 12

Rozdział 1. Co to jest psychologia społeczna? 16

Rozdział 2. Poznanie społeczne 25

Rozdział 3. Uzasadnianie własnego postępowania 66

Rozdział 4. Konformizm 109

Rozdział 5. Środki masowego przekazu, propaganda i perswazja 147

Rozdział 6. Agresja u człowieka 190

Rozdział 7. Uprzedzenia 234

Rozdział 8. Sympatia, miłość, zrozumienie 278

Rozdział 9. Psychologia społeczna jako nauka 319

Słownik 342

Indeks nazwisk 349

Indeks rzeczowy 355

Przypisy 361

O Autorach 406