"Perswazja i manipulacja w komunikacji"

Libra identifier: 235888

Table of Contents

Komponowanie i interpretowanie komunikatów 7

Różne realizacje zamiaru pragmatycznego 11

Kod werbalny i niewerbalny 21

Wypowiedź jako działanie. Akty mowy 23

Akty mowy w tekście 43

Skuteczność aktów mowy w komunikacji 59

Nakłanianie 69

Przegląd terminów: nakłanianie, perswazja, propaganda, agitacja, manipulacja, stymulacja 69

Perswazja 72

Propaganda 74

Agitacja 76

Manipulacja 77

Stymulacja 78

Orientacje w teorii perswazji 81

Orientacja na warunkowanie i modelowanie 82

Orientacja na komunikat i uczenie się 83

Orientacja na spostrzeganie i ocenę 85

Orientacja na motywację 88

Orientacja na atrybucję 89

Orientacja na autoperswazję 90

1. Model szans rozpracowania przekazu (Richarda Petty’ego i Johna Cacioppo) 93

Struktura działań perswazyjnych 93

Tor centralny 93

Tor peryferyjny 95

2. Proces perswazyjny (Awdiejew i Habrajska). Rama perswazyjna i perswazja merytoryczna 96

Rama perswazyjna 96

Perswazja merytoryczna 108

Skuteczność perswazji 125

Przykłady komunikacyjnej analizy tekstów perswazyjnych w wybranych dyskursach 129

1. Komunikacyjna analiza fragmentu tekstu naukowego 133

1.1. Analizy fragmentów tekstów werbalnych 134

1.2 Analizy tekstów werbalno-wizualnych 139

2. Komunikacyjna analiza fragmentu tekstu publicystycznego 141

2.1. Analizy fragmentów werbalnych tekstów perswazyjnych 153

2.2 Analizy tekstów werbalno-wizualnych (memy, reklamy) 189

Perswazyjne i manipulacyjne funkcje komunikatów niewerbalnych 199

Manipulacja 205

Językowe wykładniki manipulacji 212

Dlaczego ludzie ulegają wpływom? 215

ANEKS 217

LITERATURA 227